Versió en català dels exercicis resolts del Bloc 1.- Anàlisi sistemàtic

Recent Submissions

 • Exercici 4 : Mètode sistemàtic de tensions de node 

  Soria Pérez, José Antonio (2013-03-21)
  Audiovisual
  Open Access
  Exercici nº4 de la sèrie d'exercicis resolts del Bloc 1 sobre anàlisi sistemàtic. En aquest exercici es treballa el mètode sistemàtic de tensions de node.
 • Exercici 3 (Part 2) : Càlcul numèric amb Matlab 

  Soria Pérez, José Antonio (2013-03-21)
  Audiovisual
  Open Access
  Segona part de l'exercici nº3 de la sèrie d'exercicis resolts del Bloc 1 sobre anàlisi sistemàtic. En aquest vídeo es treballa el càlcul numèric amb Matlab.
 • Exercici 3 (Part 1) : Mètode sistemàtic de corrents de malla 

  Soria Pérez, José Antonio (2013-03-21)
  Audiovisual
  Open Access
  Primera part de l'exercici nº3 de la sèrie d'exercicis resolts del Bloc 1 sobre anàlisi sistemàtic. En aquest vídeo es treballa el mètode sistemàtic de corrents de malla.
 • Exercici 2 : Conversió Norton a Thevenin 

  Soria Pérez, José Antonio (2013-03-21)
  Audiovisual
  Open Access
  Exercici nº2 de la sèrie d'exercicis resolts del Bloc 1 sobre anàlisi sistemàtic. En aquest vídeo es treballa la conversió Norton/Thevenin.
 • Exercici 1 : Llei d'ohm, KCL, KVL 

  Soria Pérez, José Antonio (2013-03-21)
  Audiovisual
  Open Access
  Exercici nº1 de la sèrie d'exercicis resolts del Bloc 1 sobre anàlisi sistemàtic. En aquest vídeo s'introdueix la sèrie d'exercicis i es treballa la Llei d'ohm, KCL, KVL.