El Centre de Transferència de Tecnologia (CTT) és el centre que la UPC posa a l'abast dels seus ens de recerca i de les empreses per facilitar-los la recerca i potenciar la innovació tecnològica mitjançant la transferència de resultats.

També es configura com l'instrument clau de la UPC que proporciona les millors alternatives tecnològiques i facilita l'assessorament estratègic en finançament públic per al desenvolupament de projectes d'R+D+I.

El CTT està al servei de totes les empreses, tant de les grans indústries com de les PIME, de les institucions públiques o privades i de les entitats de qualsevol tipus que vulguin beneficiar-se de les activitats de recerca i de desenvolupament tecnològic que porta a terme la UPC, perquè la Universitat esdevingui el departament d'R+D+I del sector industrial del nostre país.


Collections in this community

Recent Submissions