Els objectius del Dia d'Atenea són aquests:

Intercanvi d’experiències i projectes a l’àmbit docent mitjançant el campus virtual ATENEA.

Exposar les noves tendències i les noves funcionalitats d’ATENEA.

Divulgar bones pràctiques en la utilització d’ATENEA com a suport a la tasca docent del professorat.

Recent Submissions

 • Dia d'Atenea 2011 

  Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació (2011-06-14)
  Audiovisual
  Open Access
 • Dia d'Atenea 2010 

  Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació (2010-06-04)
  Audiovisual
  Open Access
 • Dia d'Atenea 2009 

  Universitat Politècnica de Catalunya. Institut de Ciències de l'Educació (Institut de Ciències de l'Educació, 2009-06-12)
  Audiovisual
  Open Access