Tutorials explicatius de l'ús del software SAGE. SAGE és un sistema algebraic computacional escrit en Python i en una versió modificada de Pyrex.

Recent Submissions