Els Dimecres a l’FME és una col·lecció de conferències que organitza l’FME, al llarg dels cursos i durant la franja cultural, sobre temes d’interès relacionats amb el món de les matemàtiques i estadística, i estan destinades principalment als estudiants de l’FME així com també als professors de matemàtiques i estadística.

Recent Submissions

 • Enginyeria financera. L'experiència d'un científic a la City 

  Baño Rollin, José Sebastián del (2008-03-05)
  Audiovisual
  Open Access
  A las sales de trading de les tresoreries dels grans investment banks i els hedgefunds a la City i WallStreet es troben uns nous científics dits "Quants". Amb l’ajut d’eines matemàtiques com les equacions en derivades ...
 • Códigos convolucionales de Goppa 

  Muñoz Porras, José M. (2008-04-03)
  Audiovisual
  Open Access
  Se hará una introducción a la teoría de códigos convolucionales y a continuación describiremos la construcción de códigos convolucionales como códigos de valoración en una familia uniparamétrica de curvas algebraicas. Los ...
 • Riemann, funciones theta y variedades abelianas 

  Muñoz Porras, José M. (2008-04-02)
  Audiovisual
  Open Access
  Se definirán las funciones theta de una variable y se explicará su relación con la teoría de funciones elípticas. Se dará una introducción a la teoría de formas modulares y a la relación entre la función theta y la función ...
 • Riemann's Influence in Geometry, Analysis and Number Theory 

  Atiyah, Michael Francis (2007-12-18)
  Audiovisual
  Open Access
  I will describe some ways in which Zeta functions enter geometry and their relation to the theory of Riemann surfaces
 • Introduction to Mathematical Finance 

  Baxter, Martin (2008-01-11T17:01:42Z)
  Audiovisual
  Open Access
  Starting with an introduction to finance and primary markets, this talk will explore the basics of derivative pricing using workable actual examples. General themes and theorems will also be developed to show how mathematics ...