Zonavídeo UPC Series

Now showing items 1-1 of 1

   Recent Submissions

   • Exercicis paramètrics via web 

    Saludes Closa, Jordi (2004-06-29)
    Audiovisual
    Open Access
    "... vam plantejar-nos d'automatitzar la tasca de correcció dels resultats. Si construiem un sistema informàtic pels estudiants que pogués supervisar llurs respostes, el personal podria dedicar-se exclusivament a la tasca ...
   • Projecte ACME : eina de suport a la docència 

    Poch Garcia, Jordi (2004-06-29)
    Audiovisual
    Open Access
    "El projecte d’Avaluació Continuada i Millora de l’Ensenyament (ACME) va néixer amb la finalitat de millorar la docència de les matemàtiques de l’EPS de la Universitat de Girona, cercant una major implicació i participació ...
   • ALEs no presencials de matemàtiques 

    Noguera Batlle, Miquel (2004-06-29)
    Audiovisual
    Open Access
    "La nostra primera experiència en l’ensenyament de Matemàtiques, utilitzant un sistema de càlcul simbòlic, es va realitzar l’any 1995 amb els Laboratoris d’Anàlisi Matemàtica de fase de selecció de la Facultat d’Informàtica ...
   • Sistema de recolzament a l'estudi de les matemàtiques 

    Miralles, J. (2004-06-29)
    Audiovisual
    Open Access
    "El repte de millorar la qualitat de la preparació matemàtica que reben els estudiants de laUniversitat mitjançant l'aplicació de les noves tecnologies de la informació va motivar que ungrup de professors creés el projecte ...
   • Eina per al disseny i correcció d'exàmens de tipus test 

    Martín, Sebastià (2004-06-29)
    Audiovisual
    Open Access
    "...presentamos una aplicación del clásico criptosistema knapsack al diseño de exámenes de tipo test. Una de las ventajas frente a un test tradicional es que posibilita la prevención y detección del fraude por copia, durante ...
   • Entorno web para la resolución de ejercicios numéricos individualizados 

    González, J.A. (2004-06-29)
    Audiovisual
    Open Access
    Comunicació presentada en el marcs de la Jornada de Docència de les matemàtiques a la FME : experiències en l'ús de les TIC.
   • Bibliotècnica per assignatures 

    Flaquer Fabregat, Gemma (2004-06-29)
    Audiovisual
    Open Access
    Comunicació presentada en el marcs de la Jornada de Docència de les matemàtiques a la FME : experiències en l'ús de les TIC.
   • Eina virtual per l'autoaprenentatge de les matemàtiques 

    Estela Carbonell, M. Rosa (2004-06-29)
    Audiovisual
    Open Access
    Comunicació presentada en el marcs de la Jornada de Docència de les matemàtiques a la FME : experiències en l'ús de les TIC
   • Weblogs : un nou espai per l'aprenetatge 

    Codina Costa, Mercè (2004-06-29)
    Audiovisual
    Open Access
    Comunicació presentada en el marcs de la Jornada de Docència de les matemàtiques a la FME : experiències en l'ús de les TIC.