El 14 de febrer de 2007 l’FME va organitzar la Jornada Euler amb diverses conferències que analitzen la figura i l’obra del matemàtic Leonhard Euler (1707-1783).

Recent Submissions

 • Les equacions d'Euler dels fluids no viscosos 

  Solà-Morales Rubió, Joan de (2007-02-14)
  Audiovisual
  Open Access
  (...) En aquesta conferència intentarem exposar alguns dels problemes matemàtics que aquestes equacions han generat al llarg dels seus dos-cents cinquanta anys d’existència, deixant una mica de banda la investigació ...
 • Sortis in ludis: Euler, juegos y paradojas 

  Juan M. R, Parrondo (2007-02-14)
  Audiovisual
  Open Access
  Euler atacó problemas de probabilidad y estadística en varias ocasiones. Una de las más interesantes es el trabajo “Vera estimatio sortis in ludis” (La correcta evaluación del riesgo en un juego), publicado póstumamente y ...
 • Euler y los infinitos (grandes y pequeños) 

  Duran, Antonio (2007-02-14)
  Audiovisual
  Open Access
  ...) Esta conferencia tratará de poner de manifiesto que la “Introductio” más que un texto de matemáticas es en realidad una gran novela de amor: la de Euler y los infinitos. Una pasión que bien pudo sugerirle a Immanuel ...
 • Euler y la Teoría de Números 

  Chamizo, Fernando (2007-02-14)
  Audiovisual
  Open Access
  El gran Euler manifestó su genialidad en muchas áreas de las Matemáticas, entre ellas la teoría de números por la que tuvo un interés continuado a lo largo de su vida. El propósito de esta charla es ilustrar algunas de sus ...
 • Euler, sèries i funció zeta de Riemann 

  Bruna, Joaquim (2007-02-14)
  Audiovisual
  Open Access
  En la conferència es farà un recorregut per algunes de les aportacions d’Euler en anàlisi complexa, principalment al voltant dels desenvolupaments en sèrie, sumes infinites i la funció zeta. Descriurem una versió simplificada ...