Recent Submissions

  • La Ecuación del calor 

    Caffarelli, Luis A. (2003-09-22)
    Audiovisual
    Open Access
    Lliçó inaugural del curs 2003-2004 a càrrec del Dr. Caffarelli, professor de la Universitat de Texas.