Els Dimecres a l’FME és una col·lecció de conferències que organitza l’FME, al llarg dels cursos i durant la franja cultural, sobre temes d’interès relacionats amb el món de les matemàtiques i estadística, i estan destinades principalment als estudiants de l’FME així com també als professors de matemàtiques i estadística.

Zonavídeo UPC Series

Now showing items 1-1 of 1

   Recent Submissions

   • De la mecànica celeste als sistemes dinàmics: un camí d'anar i tornar 

    Simó, Carles (2006-05-17)
    Audiovisual
    Open Access
    La Mecànica Celeste estudia el moviment dels astres i, en general, tot tema relacionat amb el problema dels N cossos i les seves aplicacions a la ciència espacial. Podem considerar que el seu origen remot és el coneixement ...
   • La conjetura del rango toral 

    Muñoz, Vicente (2006-05-11)
    Audiovisual
    Open Access
    La conjetura del rango toral predice que si tenemos dos variedades compactas y una aplicación entre ellas cuyas fibras son todas toros r-dimensionales, entonces la dimensión de la cohomología de la variedad inicial ha de ...
   • Analyse sensorielle: un domaine d’application de la statistique en pleine expansion 

    Pagès, Gerôme (2006-04-19)
    Audiovisual
    Open Access
    L’analyse sensorielle est la discipline qui recouvre ce qui est communément appelé « tests de dégustation ». Classiquement, on propose une série de produits à un ensemble de dégustateurs.
   • Gauss y la geodesia : un paseo por los mapas 

    González, Sergio (2006-03-29)
    Audiovisual
    Open Access
    Un breve resumen de las enormes contribuciones de Gauss al desarrollo de la topografía, la astronomía y la geodesia: instrumentos de observación, métodos de observación, métodos de cálculo, sistemas de representación... ...
   • Aproximació històrica i heurística al teorema fonamental de l’algebra 

    Pla, Josep (2006-03-15)
    Audiovisual
    Open Access
    Després de fer un recorregut ràpid per la història de les raons que van portar a l’acceptació dels nombres complexos —un problema d’existència—, veurem l'impuls que el càlcul integral i diferencial van donar a la necessitat ...
   • Hamilton y la teoría de Galois 

    Morales Ruíz, Juan José (2006-03-08)
    Audiovisual
    Open Access
    Indudablemente uno de los legados más importantes de Hamilton es la rama de la teoría de ecuaciones diferenciales que en honor a su nombre se denomina Sistemas Hamiltonianos. Ejemplos de sistemas Hamiltonianos son la ...
   • William Rowan Hamilton i els quaternions. Origen, present i futur del càlcul (multi) vectorial 

    Parra, Manuel (2006-02-22)
    Audiovisual
    Open Access
    William Rowan Hamilton, el científic irlandès més destacat de la història, ocupa un lloc preeminent en la física actual. Les més diverses teories clàssiques i quàntiques, de partícules o de camps, són presentades en la ...
   • Las contribuciones de Gauss a la física : un panorama 

    Santander, Mariano (2006-02-08)
    Audiovisual
    Open Access
    En la charla se da una visión panorámica, desde el punto de vista actual, de las contribuciones de C. F. Gauss a la Física. Gauss se interesó en Mecánica, Magnetismo, Electrodinámica, Óptica, ... y en todos esos campos ...
   • Borges y la matemática 

    Martínez, Guillermo (2006-01-24)
    Audiovisual
    Open Access
    "Señalaremos en algunos textos fundamentales, como El Aleph, La muerte y la brújula, Funes el memorioso, La biblioteca de Babel y El libro de arena, algunos de los elementos de matemática que aparecen recurrentemente en ...
   • Relacions creatives entre la física i la geometria 

    Kubishin, Yuri; Mundet Riera, Ignasi (2005-11-09)
    Audiovisual
    Open Access
    Es descriure tres exemples d'aplicació d'idees físiques a problemes de geometría. El primer exemple és elemental (la propietat focal de les el•lipses), el segon exemple prové de la teoria de nusos, i el tercer de la ...
   • El proper Congrés Internacional dels Matemàtics, ICM 2006, Madrid 

    Casacuberta, Carles (2005-11-02)
    Audiovisual
    Open Access
    El proper Congrés Internacional dels Matemàtics, ICM 2006, Madrid