El 9 de febrer de 2005 l’FME va organitzar la Jornada Einstein amb diverses conferències que analitzen la figura i els treballs sobre física i matemàtiques d’Albert Einstein (1879-1955).

Recent Submissions