Els Dimecres a l’FME és una col·lecció de conferències que organitza l’FME, al llarg dels cursos i durant la franja cultural, sobre temes d’interès relacionats amb el món de les matemàtiques i estadística, i estan destinades principalment als estudiants de l’FME així com també als professors de matemàtiques i estadística.

Zonavídeo UPC Series

Now showing items 1-1 of 1

   Recent Submissions

   • Fonaments matemàtics en l'estudi del go 

    Dimas Cabré (2005-12-13)
    Audiovisual
    Open Access
    "La conferència té com a objectiu exposar els principis de la Teoria de Jocs Combinatòria, exposant breument el seu nexe amb les branques de la Matemàtica Moderna. Es dóna a continuació una visió dels fruits que ha donat ...
   • Teoremas de singularidades en relatividad general 

    Senovilla, J. M. M. (2005-06-08)
    Audiovisual
    Open Access
    "La Relatividad General es uno de los campos de mayor intersección entre las geometrías, y las matemáticas en general, y los conceptos físicos. Uno de los momentos culminantes de esta interacción fue el desarrollo y las ...
   • Nuevos retos para la cosmología observacional 

    Gaztañaga, Enrique (2005-05-25)
    Audiovisual
    Open Access
    "Como muestra, presentaré uno de los más ambiciosos proyectos observacionales que se están preparando para los próximos años: El Cartografiado de la «energía oscura» (The Dark Energy Survey). La preparación y objetivos de ...
   • Einstein, mestre de la física estadística 

    Jou Mirabent, David (2005-05-18)
    Audiovisual
    Open Access
    "La termodinàmica entusiasmà Einstein des de la seva època d’estudiant. El seu primer article va ser dedicat a termodinàmica de membranes. El seu tercer article (1902), a l’estudi de les fluctuacions entorn de l’equilibri ...
   • El teorema fundamental del cálculo 

    Córdoba, Antonio (2005-05-12)
    Audiovisual
    Open Access
    "¿Qué es la pendiente de una montaña? ¿Tiene velocidad el agua de un torrente?¿Puede medirse la superficie de una coliflor? ¿Cuál es la región plana de área menor dentro de la que es posible dar la vuelta a una aguja? ...
   • L'anàlisi factorial de correspondència: una eina per la literatura i la música medieval, una eina per la "performance" 

    Rossell, Antoni (2005-05-04)
    Audiovisual
    Open Access
    "L’anàlisi factorial de correspondències ha estat una eina molt útil alhora d’investigar els processos de construcció i composició de la lírica trobadoresca medieval. El programa estadístic -en concret SPAD.T- ha tractat ...
   • Sobre la constant cosmològica, l'energia del buit i les sèries divergents 

    Elizalde, Emili (2005-04-06)
    Audiovisual
    Open Access
    "La constant cosmològica va ser considerada pel mateix Einstein com 'la burrada més gran de la seva vida' («die grösste Eselei meines Lebens»). Molt al contrari, la visió actual és que es tracta d’un terme del tot necessari ...
   • Problems and challenges in control theory for mechanical systems 

    Lewis, Andrew D. (2005-03-16)
    Audiovisual
    Open Access
    The topic of geometric control theory is one that makes use of significant mathematical sophistication. This is particularly so when one talks about geometric control theory for mechanical systems, since these systems ...
   • Mathematical modelling of swimming-pool chlorination 

    Hogan, John (2005-03-10)
    Audiovisual
    Open Access
    "The Swimming pools have chlorine (or sometimes ozone) added to them to prevent the build-up of organic pollutants from bathers. But what happens if the additives are not pumped around quickly enough or too many bathers ...
   • El problema dels deu Martinis 

    Puig Sadurní, Joaquim (2005-03-09)
    Audiovisual
    Open Access
    "El problema dels 10 martinis fou plantejat el 1981 pel matemàtic Marc Kac i es pregunta per l'estructura cantoriana de l'espectre de l’operador «almost Mathieu» o de Harper. En aquesta xerrada exposarem les motivacions ...
   • Genètica i geometria algebraica 

    Casanellas Rius, Marta (2005-03-03)
    Audiovisual
    Open Access
    "... Les varietats algebraiques apareixen de manera natural en considerar models estadístics empleats en genòmica i filogenètica. Explicarem quina és la relació entre aquests models estadístics i la geometria algebraica. ...
   • Nudos, trenzas y criptología 

    González-Meneses, Juan (2005-03-02)
    Audiovisual
    Open Access
    "Desde sus orígenes, en los años 20, la principal aplicación de los grupos de trenzas ha sido la teoría de nudos. En la actualidad aún se espera resolver importantes problemas --por ejemplo, encontrar un algoritmo ...

   View more