La Facultat de Matemàtiques i Estadística (FME) va dedicar el curs 2003-2004 a la figura del matemàtic Jules Henri Poincaré (1854-1912) per commemorar el 150è aniversari del naixement del "darrer universalista" (segons Eric Temple Bell). Aquí trobareu les gravacions de les conferències i esdeveniments que s'han realitzat durant aquest curs a l’FME sobre temes d'interès relacionats amb el món de les matemàtiques i l'estadística. En la majoria dels casos són conferències que es realitzen els dimecres durant la franja cultural que tenen els estudiants de l'FME. Trobareu els vídeos agrupats per col•leccions que corresponen als diferents cicles de conferències i actuacions del curs.

Recent Submissions

 • Exercicis paramètrics via web 

  Saludes Closa, Jordi (2004-06-29)
  Audiovisual
  Open Access
  "... vam plantejar-nos d'automatitzar la tasca de correcció dels resultats. Si construiem un sistema informàtic pels estudiants que pogués supervisar llurs respostes, el personal podria dedicar-se exclusivament a la tasca ...
 • Projecte ACME : eina de suport a la docència 

  Poch Garcia, Jordi (2004-06-29)
  Audiovisual
  Open Access
  "El projecte d’Avaluació Continuada i Millora de l’Ensenyament (ACME) va néixer amb la finalitat de millorar la docència de les matemàtiques de l’EPS de la Universitat de Girona, cercant una major implicació i participació ...
 • ALEs no presencials de matemàtiques 

  Noguera Batlle, Miquel (2004-06-29)
  Audiovisual
  Open Access
  "La nostra primera experiència en l’ensenyament de Matemàtiques, utilitzant un sistema de càlcul simbòlic, es va realitzar l’any 1995 amb els Laboratoris d’Anàlisi Matemàtica de fase de selecció de la Facultat d’Informàtica ...
 • Sistema de recolzament a l'estudi de les matemàtiques 

  Miralles, J. (2004-06-29)
  Audiovisual
  Open Access
  "El repte de millorar la qualitat de la preparació matemàtica que reben els estudiants de laUniversitat mitjançant l'aplicació de les noves tecnologies de la informació va motivar que ungrup de professors creés el projecte ...
 • Eina per al disseny i correcció d'exàmens de tipus test 

  Martín, Sebastià (2004-06-29)
  Audiovisual
  Open Access
  "...presentamos una aplicación del clásico criptosistema knapsack al diseño de exámenes de tipo test. Una de las ventajas frente a un test tradicional es que posibilita la prevención y detección del fraude por copia, durante ...
 • Entorno web para la resolución de ejercicios numéricos individualizados 

  González, J.A. (2004-06-29)
  Audiovisual
  Open Access
  Comunicació presentada en el marcs de la Jornada de Docència de les matemàtiques a la FME : experiències en l'ús de les TIC.
 • Bibliotècnica per assignatures 

  Flaquer Fabregat, Gemma (2004-06-29)
  Audiovisual
  Open Access
  Comunicació presentada en el marcs de la Jornada de Docència de les matemàtiques a la FME : experiències en l'ús de les TIC.
 • Eina virtual per l'autoaprenentatge de les matemàtiques 

  Estela Carbonell, M. Rosa (2004-06-29)
  Audiovisual
  Open Access
  Comunicació presentada en el marcs de la Jornada de Docència de les matemàtiques a la FME : experiències en l'ús de les TIC
 • Weblogs : un nou espai per l'aprenetatge 

  Codina Costa, Mercè (2004-06-29)
  Audiovisual
  Open Access
  Comunicació presentada en el marcs de la Jornada de Docència de les matemàtiques a la FME : experiències en l'ús de les TIC.
 • Poincaré, una referència del noucentisme català 

  Roca i Rossell, Antoni (2004-04-21)
  Audiovisual
  Open Access
  Poincaré, una referència del noucentisme català
 • Analogías y su aporte en el aprendizaje de conceptos estadísticos 

  Behar, Roberto (2004-04-14)
  Audiovisual
  Open Access
  En la actualidad, cada vez hay más consenso alrededor de lo que se conoce como aprendizaje significativo en estadística. El interés, en los cursos introductorios de estadística, esta cada vez menos en lograr objetivos ...
 • Geometria amb bombolles de sabó 

  Aubanell, Anton (2004-02-11)
  Audiovisual
  Open Access
  Tots, de petits o de més grans, hem fet bombolles de sabói hem gaudit de la seva bellesa. Tanmateix, darrera d'aquestes innocents i divertides figures s'hi amaga un formidable entramat matemàtic que pot aprofitar-se com a ...

View more