La internacionalització, l'espai europeu d'educació superior i els avenços en les TIC són reptes i oportunitats de la universitat que generen noves demandes en matèria de llengües.

A l'SLT treballem per adaptar els nostres productes i serveis a les noves necessitats i col·laborem amb altres unitats per donar-hi resposta. Des del compromís amb el català, apostem pel multilingüisme i la interculturalitat i per la qualitat de les llengües a la UPC.

http://www.upc.edu/slt/