Zonavídeo UPC Series

Now showing items 1-2 of 2

   Recent Submissions

   • Pols, gasos, vent i cendres: radars làser per al sondeig de l’atmosfera 

    Comerón Tejero, Adolfo (Societat Catalana de Tecnologia, 2010-07-15)
    Audiovisual
    Open Access
    La recent erupció del volcà Eyjafjallajökull és un exemple de l’impacte que els aerosols atmosfèrics poden tenir en el quefer diari de milers de persones i en l’economia d’arreu del món. Aquest esdeveniment ha estat ...
   • Una història del formigó 

    Romea Rosas, Carlos (Societat Catalana de Tecnologia, 2010-06-15)
    Audiovisual
    Open Access
    El formigó és, avui en dia, un material comú en la construcció, tant en l’obra civil com en l’edificació. És, però, un material amb més de cinc mil anys d’història, i va ser la civilització romana qui el va portar, en ...
   • La televisió digital terrestre: un color millor... i alguns grisos 

    Berenguer Sau, Jordi (Institut d’Estudis Catalans, 2010-04-28)
    Audiovisual
    Open Access
    El passat 3 d’abril de 2010 va culminar a l’Estat espanyol el procés de substitució de la televisió analògica per la nova televisió digital terrestre, l’anomenada TDT. Amb aquesta substitució ha finalitzat el procés de ...
   • Arquitectura multiescalar 

    Guallart, Vicente (2009-10-20)
    Sound
    Open Access
    L’Institut d’Arquitectura Avançada de Catalunya pretén avançar-se a la realitat, detectant les necessitats actuals i futures i investigant propostes que hi donin resposta. Per exemple, els edificis capaços de generar el ...
   • Introducció a la dinàmica de sistemes multisòlid i aplicacions 

    Cuadrado, Javier (Societat Catalana de Tecnologia, 2009-11-27)
    Audiovisual
    Open Access
    La dinàmica de sistemes multisòlid és una disciplina que permet simular, mitjançant ordinador, el moviment de vehicles, màquines i mecanismes amb un alt grau de detall. En primer lloc, es realitza el model físic del ...
   • Tractament de senyals cinemàtics i de masses de teixit tou en l’anàlisi dinàmica inversa de models biomecànics 

    Alonso, Javier (Societat Catalana de Tecnologia, 2009-11-27)
    Audiovisual
    Open Access
    L’anàlisi dinàmica inversa (ADI) s’utilitza per a calcular les forces i els moments que intervenen en el moviment d’un sistema mecànic quan el moviment d’aquest sistema és conegut. En les últimes dècades, aquest tipus ...
   • Mesura de cabal de líquids, gasos i vapor en la indústria 

    Montes, Mari Paz (Societat Catalana de Tecnologia, 2009-11-13)
    Audiovisual
    Open Access
    La mesura de cabal dels fluids s’ha dut a terme des de l’antiguitat. El primer sistema de mesura de cabal documentat data en l’antic Egipte, fa més de tres mil anys, i consistia en un rudimentari vessador. Malgrat que ...
   • Energia i medi ambient: una mirada perplexa des de la tecnologia 

    Pallisé, Joan (Societat Catalana de Tecnologia, 2009-09-22)
    Audiovisual
    Open Access
    Durant més de tres dècades, els temes energètics i ambientals han estat motiu d’interès, preocupació i dedicació tant en l’activitat professional com dins les inquietuds personals de Joan Pallisé. Des del vessant professional, ...