Enviaments recents

  • Modelització de la gestió de l'aigua a nivell diari i mensual del sistema Ter-Llobregat 

    Cervos Bonet, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-02-10)
    Projecte Final de Màster Oficial
    Accés obert
    Els models de gestió de l’aigua són eines de suport a la decisió (decision support system, DSS) per a gestionar els recursos hídrics propis d’un sistema a curt termini o recolzar la planificació a mig i llarg termini. ...

Mostra'n més