Aquestes col·leccions ofereixen diversos tipus de treballs de recerca presentats pels doctorands abans de l’elaboració de la tesi doctoral:

Programes estructurats segons el RD 778/1998:

  • Treball de recerca tutelat ("Tutored research work"): treball a fer entre els proposats pel programa, amb un tema i supervisor concrets

  • Projecte de tesi ("Doctoral thesis project"): treball en què, a més d'introduir el tema de la tesi, se n'especifica la metodologia, objectius i pla de treball

Programes estructurats segons el RD 56/2005 :

  • Proposta de tesi ("Doctoral thesis proposal"): només poden accedir als estudis de doctorat aquells estudiants que tinguin un títol oficial de Màster o, alternativament, que hagin obtingut un mínim de 60 crèdits ECTS en programes oficials de postgrau. En aquest segon cas, 10 dels 60 crèdits s’aconsegueixen fent la Proposta de tesi

Recent Submissions

View more