L'School of Professional & Executive Development presenta l’oferta de formació permanent de la UPC, promoguda i gestionada per la Fundació Politècnica de Catalunya.

En el marc d'aquesta formació permanent, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als Màsters Oficials de la UPC

Recent Submissions

View more