Enviaments recents

 • Mòdul experimentació motor PAP per entrenador MCLS-8051 

  Aceña Sánchez, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte aporta els coneixements necessaris per al disseny de dos mòduls d’interfície que permetin la experimentació entre l’entrenador didàctic MCLS de Lucas Nülle equipat amb el microcontrolador C515C i els ...
 • Automatització i control de planta d'aigua 

  Villena Marcos, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Estudi sobre la incidència reverberant en una mesura acústica feta al carrer 

  Ruiz-Zorrilla Xirau, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Automatització d'una línia d'envasat virtual preveient la possibilitat de simular avaries 

  Carrillo, Atalay (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Estudi i disseny de sistemes de control avançats: el pèndol invertit 

  Martínez Osorio, Roberto V. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Control predictiu d'un inversor de tres nivells programat amb Llenguatge C 

  García Benítez, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  A partir del control predictiu d’un inversor de tres nivells programat sobre Matlab- Simulink, s’ha traduït el programa a llenguatge de programació C per tal de millorar la seva velocitat d’execució. S’han ofert dos ...
 • Diseño y construcción de una fuente de sonido omnidireccional 

  Camacho Gómez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Este proyecto tiene como objetivo diseñar y construir de una fuente de sonido omnidireccional, para realizar ensayos acústicos, según la norma ISO 140-4.
 • Técnicas de codificación digital de la voz para procesadores digitales de señal 

  Seva Vidal, Antonio Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
 • Variador de velocitat Powerflex40 en mode frenat 

  Martínez Vinagre, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Amb el present projecte, es realitza la frenada dinàmica d’una màquina d’inducció amb el Variador AB PowerFlex 40 disponible al laboratori de pràctiques de l’Escola. A la primera part del projecte s’expliquen els elements ...
 • Construcción de una fuente de alimentación 

  López Marfil, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Se ha diseñado y montado una fuente de alimentación para laboratorio. Sus principales características son: tecnología conmutada, separación galvánica entre entrada y salida, control por microcontrolador, pantalla LCD, ...
 • Sistema predictiu per a motor d'inducció 

  Flores González, José Luís (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  El present projecte es crea amb l’objectiu de implementar un sistema de visualització per a motors d’inducció crítics pel sistema productiu. Estudiant els paràmetres més indicatius d’avaries d’un motor s’ha creat un sistema ...
 • Millora de l'eficiència energètica de l'edifici universitari del TCM 

  Vazquez Ortiz, Hector (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per acord de confidencialitat
  Aquest treball té com a objectiu millorar la eficiència del Tecnocampus, així en un futur contribuir a que l’edifici universitari sigui autosuficient energèticament. S’han valorat dues opcions de plaques i inversors, i ...

Mostra'n més