El 22 d’abril de 2015 va entrar en vigor una disposició per la qual s'aprovà la desadscripció de l'Escola Universitària Politècnica de Mataró de la Universitat Politècnica de Catalunya, i la seva adscripció a la Universitat Pompeu Fabra.

Recent Submissions

 • Simplificación de la gestión de red mediante el uso de APIs 

  Fernández Fontao, Isaac (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és l’estudi de diferents fabricants d’equips de xarxa que ofereixen solucions per la gestió de xarxa, especialment aquells que proveeixen una API per aquesta funció, doncs el seu ús permet crear ...
 • Disseny i implementació d'una pinça SCHUNK, per a aplicacions de demostració, en un robot cartesià 

  Marfà Miró, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte es marca com a objectiu el disseny i la implantació d'una pinça i un actuador en un robot cartesià, tot emprant productes de la marca SCHUNK. Englobarà també la programació i automatització d'una aplicació ...
 • Aprofitament de l'Energia Tèrmica del tub verd per la creació d'un sistema DAQ sense fils 

  Pozo Peiris, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s’ha estudiat la viabilitat d’aprofitar l’energia tèrmica residual per a generar energia elèctrica. Posterior a l’estudi, s’ha dissenyat una unitat d’adquisició de dades totalment autònoma, que transmet ...
 • Desenvolupament d'un conjunt de laboratoris per l'aprenentatge de protocols de xarxa 

  Molina Cuevas, Joaquim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte pretén crear una sèrie de laboratoris per l’aprenentatge de protocols de xarxa. Per arribar a crear aquests laboratoris, s’estudien els diferents mètodes amb els que es poden realitzar. Es realitzen diferents ...
 • Control Integral de una plataforma de enfriamiento 

  Merino Parras, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte s’ha portat a terme la actualització i modernització de una de les instal·lacions de la meva actual empresa, Grifols S.A. Aquesta instal·lació es basa en una planta de refredament d’aigua. L´empresa ...
 • Perduts per la vida. Creació d'un format de sèrie sitcom 

  Ródenas Expósito, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en la creació d’una sitcom catalana que s’anomena Perduts per la vida. La sèrie gira al voltant de tres personatges que participen en una teràpia de grup per mirar de reconduir les seves vides ...
 • Disseny de l'aplicació per Smartphones d'una ràdio musical 

  Ortega Martínez, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte pretén millorar l’aplicació per Smartphones d’una ràdio musical, i per tant, crear-ne una de nova. Basant-se en altres aplicacions referents, s’ha fet una sèrie d’estudis per determinar errors a l’aplicació ...
 • La fotografia lifestyle com a mitjà comercial 

  Moral Casanovas, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball és un endinsament en la fotografia comercial de caire lifestyle i outdoor. La naturalitat que aporten aquestes fotografies espontànies situades a la naturalesa seran el fil conductor d’aquest projecte. ...
 • Tinta en la piel. Preproducción, producción y grafismo de un documental 

  Taco Escobar, David Alexander (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Tinta en la pell és un documental on s'expliquen els diferents perfils de tatuadors que exerceixen la seva professió a Barcelona, aquests perfiles són explicats mitjançant entrevistes personals on relaten les seves ...
 • Tinta en la piel. Direcció i realització d'un documental 

  Grau Pérez, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte pretén realitzar una peça audiovisual amb un caire social i antropològic ubicada a la ciutat de Barcelona. El producte consisteix en desenvolupar un documental sobre el món del tatuatge a la ciutat comtal, ...
 • Análisi de la influència dels telèfons mòbils sobre la fotografia 

  García del Arco, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball s’han detectat i analitzat els principals canvis i innovacions que la telefonia mòbil ha aportat a la fotografia. Aquests canvis es cataloguen en tres tipus: els canvis socials, els artístics i els tècnics. ...
 • El sonido como herramienta narrativa en los videojuegos 

  Berenguer Ibar, Eric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objecte d'aquest treball es basa en la investigació del so com a element narratiu en els videojocs. S'estudien i es contraposen diferents teories prèvies a aquesta, s'analitzen diferents referents tenint en compte el ...

View more