Now showing items 13-24 of 39

 • L'acabat aqüós: reticulació de resines acríliques i de poliuretà amb policarbodiimida 

  Jericó Jover, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Actualment, per raons mediambientals, es tendeix a aplicar acabats aqüosos substituint d’aquesta forma els acabats amb solvents, els quals presentaven problemes de toxicitat i se n’ha limitat l’ús. En l’acabat aqüós es ...
 • Análisis del ciclo de vida del proceso de fabricación del yogur 

  Moreno Checa, Corpus (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Automatización de la extracción en fase sólida de los pesticidas organoclorados y hidrocarburos aromáticos policíclicos 

  Gómez Cavero, Concepción (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Para poder extraer satisfactoriamente pesticidas organoclorados e hidrocarburos aromáticos policíclicos se ha desarrollado un método de automatización basado en la extracción en fase sólida. Cuando se han extraído los ...
 • Instalación de gas natural en una industria de fabricación de vajillas cerámicas 

  Tarrassó Ocaña, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el presente proyecto se realiza el diseño y cálculo de una instalación receptora de gas natural para su implantación en una industria dedicada a la fabricación de vajillas cerámicas. El proyecto abarca desde la ...
 • Tous en transició i pla d'acció municipal per a la sostenibilitat 

  Munuera Flores, Meritxell (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Covenantee:  Tous en Transició
  Aquest projecte final de carrera es basa en l’estudi del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible de Sant Martí de Tous, dins del qual s’inclouen diverses actuacions en el municipi de diferents àmbits. D’aquestes actuacions ...
 • Disseny i elaboració d'una unitat d'efecte auditiu de tipus talkbox per a instruments musicals 

  Vila Perez, Romà (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Estudio de un pelambre reductor-oxidante 

  Gavilanes Tutiven, Rosa Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Aplicació del píquel en la conservació de la pell vacuna en brut 

  Saborit Martos, Mercè (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest treball s'ha estudiat el procés de píquel com a mètode de conservació de pells vacunes en brut. Aquest mètode de conservació s'ha comparat amb el mètode tradicional de conservació salant en pila. S'utilitza un ...
 • Disseny EDAR els eucaliptus amb reutilització d'aigua i fangs 

  Sánchez Serrano, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2011-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Estudi estructural d'un politiofè quiral mitjançant dinàmica molecular 

  Sánchez Navas, Mª Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte estudia el comportament, a nivell estructural, del polímer poly[(R)-3-(4-(4-etil-2-oxazolina-2-il)fenil)tiofè] (PEOPT d’ara en endavant) segons la conformació inicial que presenta aquest i el solvent ...
 • Planta fabricació panells XPS 

  Gallego Zayas, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’aïllament tèrmic és un material utilitzat a la construcció i caracteritzat per la seva alta resistència tèrmica. Estableix una barrera al pas del calor entre dos medis que tendirien a igualar-se en temperatura. El ...
 • Estudi del procés de digestió anaeròbia 

  López Romero, Oliver (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-09)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte s’ha realitzat en col·laboració amb la Depuradora de Vilanova del Camí, es tracta d’un treball de control i seguiment del procés de digestió anaeròbia que actualment s’ha posat en funcionament sota ...