Recent Submissions

 • Requalificació d'un reactor segons normatives GMP 

  Costa Bellordib, Carlota (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Desenvolupament d'una formulació de detergent líquid en format mono dosis 

  Cano Bonfill, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Degut a la recent aparició en el mercat de productes en format mono dosis hidrosolubles, detergents líquids i netejadors generals, s’ha cregut convenient fer un estudi de productes de mercat en aquest format i posteriorment ...
 • Estudi de viabilitat econòmica d'una planta per a l'obtenció d'oli d'oliva 

  Duran Ripoll, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte es realitza un estudi de viabilitat econòmica d’una planta d’elaboració d’oli d’oliva a Esparreguera (Barcelona). Per dur a terme l’estudi econòmic primerament hem realitzat l’estudi de les majors ...
 • Estudi del percentatge de nodularitat mitjançant la tècnica d'ultrasons 

  Pet Herrera, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Funosa
  A l'empresa Fundiciones de Ódena, S.A. (Funosa), on es realitza aquest estudi, s'utilitza per a la fabricació de ferro nodular el sistema In-Mold. Consisteix a afegir el nodulitzant (aliatge compost per ferro, silici i ...
 • Cómo constituir un servicio de prevención ajeno 

  Galán Gironella, Sheyla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Este proyecto es una guía fácil y didáctica donde se recogen todos los pasos necesarios para constituir un Servicio de Prevención Ajeno. Debido al objetivo claro del trabajo, que es el de guía para un emprendedor, la ...
 • Estudio para la realización de preparados espumosos. 

  Pacheco López, Carmen (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El presente proyecto pretende realizar un estudio sobre la realización de shower-gel y hair&body, o llamado más comúnmente, preparados espumosos. Para ello es fundamental e indispensable conocer el comportamiento de los ...
 • Estudi de recursos tècnics a internet. 

  Rodríguez García, Conrado (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Con el objetivo de conocer los recursos técnicos más útiles que existen en Internet, se ha realizado un importante trabajo previo. Para ello se ha encuestado a profesionales del sector de la química e ingeniería. También ...
 • Implantació d'un Sistema de Gestió Integrada, qualitat i medi ambient, a una empresa constructora. 

  Morán Lozano, Fermín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest treball es defineix la documentació necessària per realitzar la implantació d’un sistema de gestió integrada, basat en la qualitat i en el medi ambient, a una empresa constructora, que permeti desenvolupar les ...
 • Mesura de l'estabilitat de l'oli de colza en diferents condicions d'emmagatzematge 

  Flores Reyes, Antonia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Els olis i greixos tan vegetals com animals s’oxiden lentament a temperatura ambient i amb l’oxigen atmosfèric fent que l’oli o el greix es torni ranci. Per estudiar l’estabilitat dels olis, en especial l’oli de colza, ...
 • Estudi d'una casa de palla amb paràmetres bioclimàtics. 

  Farrés Garcia, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest estudi intenta donar una idea d’un tipus de construcció que té en compte certs paràmetres bioclimàtics. La primera part es refereix a la construcció d’aquest tipus d’habitatge i alguns sistemes passius d’obtenció ...
 • Acció enzimàtica sobre l'elastina d'un cuir curtit al crom 

  Solé Ferrer, Maria Mercè (Universitat Politècnica de Catalunya, 2001-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'estudi tècnic va començar amb un seguiment de l'activitat enzimàtica damunt d'un substrat artificial, pols d'elastina. El curs de la reacció va ser seguit per mitjà d'assaig espectrofotomètric. A partir dels resultats ...
 • Contribució a la determinació dels esteril glucòsids en el biodièsel 

  Darder Mediña, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En aquest treball s’ha fet una contribució a l’anàlisi dels esteril glucòsids en biodièsel. Els esteril glucòsids són aquells compostos formats per un glúcid i per un esterol. L’anàlisi ha consistit en la realització de ...

View more