El juliol de 2018, la Universitat de Lleida va integrar l'Escola d'Enginyeria d'Igualada a la seva estructura, amb la corresponent desadscripció de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Alguns recursos relacionats en l'àmbit d'aquestes titulacions són:

Treballs de fi de màster oficial:

Enviaments recents

 • Requalificació d'un reactor segons normatives GMP 

  Costa Bellordib, Carlota (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Desenvolupament d'una formulació de detergent líquid en format mono dosis 

  Cano Bonfill, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Degut a la recent aparició en el mercat de productes en format mono dosis hidrosolubles, detergents líquids i netejadors generals, s’ha cregut convenient fer un estudi de productes de mercat en aquest format i posteriorment ...
 • Gestió de línies d'espera en un centre comercial 

  Guillamón Aparicio, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El projecte tracta d’analitzar quina seria la solució òptima per gestionar un sistema de línies d’espera real complint uns objectius marcats per l’empresa en la qual es basa el projecte, IKEA. El treball portat a terme ...
 • La petjada de carboni d'un esdeveniment: la festa universitària de Sant Albert 2016 

  Magdy Fouad Bahr, Ehab (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-02)
  Treball Final de Grau
  60 months embargo
  L’objectiu d’aquest projecte és avaluar les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) d’un esdeveniment. Com a cas d’estudi ens centrarem en la coneguda festa de Sant Albert celebrada, aquest curs, el divendres dia 18 ...
 • Estudi de viabilitat econòmica d'una planta per a l'obtenció d'oli d'oliva 

  Duran Ripoll, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el present projecte es realitza un estudi de viabilitat econòmica d’una planta d’elaboració d’oli d’oliva a Esparreguera (Barcelona). Per dur a terme l’estudi econòmic primerament hem realitzat l’estudi de les majors ...
 • Estudi del percentatge de nodularitat mitjançant la tècnica d'ultrasons 

  Pet Herrera, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  A l'empresa Fundiciones de Ódena, S.A. (Funosa), on es realitza aquest estudi, s'utilitza per a la fabricació de ferro nodular el sistema In-Mold. Consisteix a afegir el nodulitzant (aliatge compost per ferro, silici i ...
 • Aplicacions del bio-residu del safrà 

  Canales Bravo, Míriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Des de l'antiguitat el safrà ha estat una espècia molt apreciada per les seves propietats. Amb el temps i degut al decreixement de l’economia mundial moltes de les empreses productores de safrà han reduït les vendes o fins ...
 • Hoshin Kanri, despliegue estratégico de objetivos 

  Ruíz Rosillo, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Hoshin Kanri (HK) significa gestión directiva en japonés (方針管理), y es un método de gestión de la dirección utilizado para materializar en hechos los objetivos y aspiraciones que se establecen los diferentes tipos de ...
 • Cómo constituir un servicio de prevención ajeno 

  Galán Gironella, Sheyla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Este proyecto es una guía fácil y didáctica donde se recogen todos los pasos necesarios para constituir un Servicio de Prevención Ajeno. Debido al objetivo claro del trabajo, que es el de guía para un emprendedor, la ...
 • Estudi de les propietats depilants de l'extracte d'una planta 

  Singla Just, Berta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El procés d'adobament comporta processos químics i mecànics sobre les pells dels animals. La indústria adobera busca com reduir l'impacte mediambiental en els seus efluents i residus. Aquest projecte es basa en fer servir ...
 • Estudio para la realización de preparados espumosos. 

  Pacheco López, Carmen (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El presente proyecto pretende realizar un estudio sobre la realización de shower-gel y hair&body, o llamado más comúnmente, preparados espumosos. Para ello es fundamental e indispensable conocer el comportamiento de los ...
 • Caracterització de resines naturals 

  Conde Mateos, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte s’ha realitzat un estudi analític de resines naturals procedents de la família Pinaceae, a fi d’identificar les substàncies volàtils que les composen i si és possible establir-ne semblances i diferències ...

Mostra'n més