El juliol de 2018, la Universitat de Lleida va integrar l'Escola d'Enginyeria d'Igualada a la seva estructura, amb la corresponent desadscripció de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Recent Submissions

 • The roles of industrial ecology and circular economy: a literature review and a classroom application 

  Fullana Puig, Roc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte està dividit en dues parts principals. La primera part és una revisió profunda de la literatura científica, duta a terme per poder donar resposta a preguntes com "L'Economia Circular és una evolució ...
 • Comparative study of Industrial Symbiosis in Italy and Spain 

  Fullana Puig, Lluc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en la identificació, explicació i comparació de casos de simbiosi industrial (IS) tan d’Itàlia com d’Espanya. El projecte es va desenvolupar portant a terme una cerca sistemàtica de literatura ...
 • Creació empresa de disseny i assemblatge màquines d'adreçar perfils 

  Miquel Costa, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Durant els meus 20 anys d’experiència treballant he detectat que es perd temps i diners en alguns procediments industrials. Quan una peça d’una certa longitud fa a la mateixa vegada la funció d’eix de transmissió, la ...
 • Requalificació d'un reactor segons normatives GMP 

  Costa Bellordib, Carlota (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Desenvolupament d'una formulació de detergent líquid en format mono dosis 

  Cano Bonfill, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Degut a la recent aparició en el mercat de productes en format mono dosis hidrosolubles, detergents líquids i netejadors generals, s’ha cregut convenient fer un estudi de productes de mercat en aquest format i posteriorment ...
 • Gestió de línies d'espera en un centre comercial 

  Guillamón Aparicio, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El projecte tracta d’analitzar quina seria la solució òptima per gestionar un sistema de línies d’espera real complint uns objectius marcats per l’empresa en la qual es basa el projecte, IKEA. El treball portat a terme ...
 • La petjada de carboni d'un esdeveniment: la festa universitària de Sant Albert 2016 

  Magdy Fouad Bahr, Ehab (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-02)
  Bachelor thesis
  60 months embargo
  L’objectiu d’aquest projecte és avaluar les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) d’un esdeveniment. Com a cas d’estudi ens centrarem en la coneguda festa de Sant Albert celebrada, aquest curs, el divendres dia 18 ...
 • Estudi de viabilitat econòmica d'una planta per a l'obtenció d'oli d'oliva 

  Duran Ripoll, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte es realitza un estudi de viabilitat econòmica d’una planta d’elaboració d’oli d’oliva a Esparreguera (Barcelona). Per dur a terme l’estudi econòmic primerament hem realitzat l’estudi de les majors ...
 • Estudi del percentatge de nodularitat mitjançant la tècnica d'ultrasons 

  Pet Herrera, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  A l'empresa Fundiciones de Ódena, S.A. (Funosa), on es realitza aquest estudi, s'utilitza per a la fabricació de ferro nodular el sistema In-Mold. Consisteix a afegir el nodulitzant (aliatge compost per ferro, silici i ...
 • Aplicacions del bio-residu del safrà 

  Canales Bravo, Míriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Des de l'antiguitat el safrà ha estat una espècia molt apreciada per les seves propietats. Amb el temps i degut al decreixement de l’economia mundial moltes de les empreses productores de safrà han reduït les vendes o fins ...
 • Hoshin Kanri, despliegue estratégico de objetivos 

  Ruíz Rosillo, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Hoshin Kanri (HK) significa gestión directiva en japonés (方針管理), y es un método de gestión de la dirección utilizado para materializar en hechos los objetivos y aspiraciones que se establecen los diferentes tipos de ...
 • Cómo constituir un servicio de prevención ajeno 

  Galán Gironella, Sheyla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Este proyecto es una guía fácil y didáctica donde se recogen todos los pasos necesarios para constituir un Servicio de Prevención Ajeno. Debido al objetivo claro del trabajo, que es el de guía para un emprendedor, la ...

View more