El juliol de 2018, la Universitat de Lleida va integrar l'Escola d'Enginyeria d'Igualada a la seva estructura, amb la corresponent desadscripció de la Universitat Politècnica de Catalunya.

Recent Submissions

 • Análisis y mejora del flujo de stocks en el almacén central de una empresa de masas congeladas 

  Félix Tapia, Carlos Armando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El siguiente trabajo analiza una serie de problemas en la red logística de una empresa de masas congeladas y mediante la metodología de schudeling propone un punto de mejora en la asignación de muelles de carga.
 • Increment de l'eficiència i la productivitat en la planta de desfibrat 

  Vendrell Torrents, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Implantació de la metodologia 5S a la fase d'acabat d'una planta d'injecció de plàstic 

  Oriol Ibarz, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   AB Industries
  El projecte sorgeix de la necessitat que té l’empresa AB Industries en crear una nova organització que sigui flexible per adaptar-se a un entorn que es troba en constant canvi, sigui eficient i estigui focalitzada al ...
 • Adaptación de la empresa INOVYN a la nueva normativa ambiental y de su laboratorio a cambios futuros 

  Ruiz Moreno, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-16)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Inovyn España
  La memoria del Trabajo de Fin de Grado que se presenta a continuación trata sobre la adaptación de la empresa INOVYN a la nueva normativa ambiental y de su laboratorio a cambios futuros. Por lo que respecta a la normativa, ...
 • Estudio de la aplicación del Kamishibai en la industria de estampación y soldadura 

  Nikolov Terziev, Vasil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Snop Estampación
  El propósito principal del presente estudio es la revisión y estudio de los métodos de trabajo del Lean Manufacturing, incidiendo en los detalles de cada herramienta con la intención de fortalecer la mejora ...
 • Càlcul dels costos de qualitat 

  Sanchez Diez, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Schneider Electric
  Aquest treball consisteix en el càlcul dels costos de no qualitat referents a l’empresa Schneider, més concretament a la seva planta de Capellades.Té dos parts principals a partir de les quals es desenvolupa.El primer ...
 • Fabricació d'una extrusora per crear material base per la impressió 3D 

  Báscones Brotons, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Makers Igualada
  En el següent treball s’exposa el procediment que s’ha seguit per desenvolupar, construir i instal·lar una extrusora per crear material base per la impressió 3D.
 • Instal·lacions i estudi d'eficiència energètica de l'Igualada Fashion and Design Hub 

  Bertran Martí, Francesc-Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Grup Carles Gestió i Projectes
  IGUALADA FASHION AND DESIGN HUB és un projecte encomanat per l’Ajuntament d’Igualada i realitzat per l’empresa d’arquitectes Riba Arquitectes i l’empresa d’enginyeria Grup Carles Enginyeria, empresa on ha treballat el ...
 • Implantació a fàbrica i proposta de millora d'una línia de muntatge de retrovisors 

  Amado Ràfols, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Fico Cables
  El projecte presentat en aquest document, detalla la implantació d’una línia de muntatge a les instal·lacions de una empresa i la proposta d’una eina digital com a millora del procés de càrrega de línies de producció. El ...
 • Millora de la productivitat aplicant la filosofia Lean Manufacturing en un operador logístic 

  March Torné, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   CEVA Logistics
  El projecte: millora de la productivitat aplicant la filosofia “Lean manufacturing” en un operador logístic, és un projecte realitzat a Ceva Logistics, empresa multinacional del sector de la logística. La idea d’aquest ...
 • Circularitat del sector tèxtil : cas del cotó 

  Garcia Barba, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La societat, a poc a poc, és més conscient de la importància de cuidar el medi ambient. Múltiples problemes climàtics agreugen el nostre hàbitat i cal portar solucions per a un futur més sostenible. Un sector contaminant ...
 • COVID-19, viajero inesperado 

  Villanueva Vilarrubias, Mariona (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto tiene como objetivo observar la influencia del turismo en la evolución del Covid-19.Para realizar este análisis se ha creado una base de datos con información sobre turismo y Covid-19 en los 194 países. Los ...

View more