Enviaments recents

 • Análisis estructural de placas laminadas con delaminación 

  Garcia Clua, Xavier Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Tradia Telecom
  Es presenta la Teoria de Timoshenko de dos nodes basada amb la teoria de zigzag refinada, la qual ha sigut modificada per a poder predir la delaminació introduint una capa d’espessor zero, la deslaminació pot ser total o ...
 • Anàlisis de la resposta del sistema nerviós autònom durant isquèmia de miocardi 

  Jo Rodríguez, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L’objectiu d’aquest projecte és analitzar la resposta del sistema de regulació del sistema cardíac durant isquèmia transitòria del miocardi, utilitzant les característiques de les senyals R - R ( que representa la duració ...
 • Construcción autosostenible 

  Rey Sánchez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest projecte final de carrera tracta sobre el càlcul de l’estructura metàl·lica i les instal·lacions d’un edifici d’oficines. L’estructura serà enterament metàl·lica i es dimensionaran tots els elements que constitueixen ...
 • Disseny de les instal·lacions bàsiques d'una nau industrial 

  d'Acuña Buscató, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present projecte ha estat realitzat amb l’objectiu d’aprofundir en l’estudi de tot allò que fa referència a les instal·lacions d’una nau industrial. Concretament, s’han dissenyat les instal·lacions d’electrificació, ...
 • Estudi, disseny i càlcul de la coberta d'una pista poliesportiva 

  Cascán Ayuso, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
 • Diseño de una matriz progresiva 

  Perez Hedo, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
 • Barcelona aerobatics zero-g challenge 

  Jordà Chordà, Cristòfol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L'experiment que es durà a terme en aquest projecte tracta de determinar l'influència de la gravetat-zero en la capacitat muscular de l'esser humà, mitjançant medicions quantitatives de la força en una extremitat així ...
 • Disseny, càlcul i construcció d'un edifici polivalent al terme municipal de Pineda de Mar 

  Macias Sanchez, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Aquest treball es basa en el disseny d’un projecte constructiu. Primerament, es descriu la necessitat i el plantejament d’un espai polivalent en el municipi de Pineda de Mar (província de Barcelona), adequat per a suplir ...
 • Millora de mètodes en una empresa frutícola 

  Franci Gómez, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte consisteix en analitzar i millorar cadascuna de les diferents parts que constitueixen la línia de producció de una empresa dedicada a la confecció de fruita mitjançant tècniques específiques de la millora ...
 • Integració de la figura de l'enginyer de l'esport dins l'organigrama medicotècnic d'un club esportiu, en centres d'alt rendiment esportiu i en centres de medicina de l'esport 

  Galobardes i Tuneu, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  L’Enginyeria de l’Esport és una disciplina relativament nova que, en alguns països, ja s’ha començat a desenvolupar abastament. Es tracta d’una disciplina que compta ja amb formacions acadèmiques a nivell universitari, amb ...
 • Investigació de mercat al circuit de Catalunya (cas de públic jove al campionat del món de motociclisme) 

  Dosaiguas Camí, Isuard; Álvarez de Lasarte, Ester; Puyané Tarrat, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El projecte neix d'una iniciativa del Circuit de Catalunya, l’objectiu principal del qual es basa en realitzar un estudi i una investigació de mercat per al propi Circuit, centrant-nos en l’anàlisi de la participació del ...
 • Projecte de central hidroeléctrica a la Vall de Boi 

  Porta Almagro, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte tractarà sobre el disseny de una minicentral hidroelèctrica a la Vall de Boí. La central estarà ubicada a la conca del riu Sant Nicolau que es troba a la comarca de l’Alta Ribagorça, província de ...

Mostra'n més