Recent Submissions

 • Análisis estructural de placas laminadas con delaminación 

  Garcia Clua, Xavier Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-10-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Tradia Telecom
  Es presenta la Teoria de Timoshenko de dos nodes basada amb la teoria de zigzag refinada, la qual ha sigut modificada per a poder predir la delaminació introduint una capa d’espessor zero, la deslaminació pot ser total o ...
 • Anàlisis de la resposta del sistema nerviós autònom durant isquèmia de miocardi 

  Jo Rodríguez, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és analitzar la resposta del sistema de regulació del sistema cardíac durant isquèmia transitòria del miocardi, utilitzant les característiques de les senyals R - R ( que representa la duració ...
 • Construcción autosostenible 

  Rey Sánchez, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest projecte final de carrera tracta sobre el càlcul de l’estructura metàl·lica i les instal·lacions d’un edifici d’oficines. L’estructura serà enterament metàl·lica i es dimensionaran tots els elements que constitueixen ...
 • Disseny de les instal·lacions bàsiques d'una nau industrial 

  d'Acuña Buscató, Carles (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte ha estat realitzat amb l’objectiu d’aprofundir en l’estudi de tot allò que fa referència a les instal·lacions d’una nau industrial. Concretament, s’han dissenyat les instal·lacions d’electrificació, ...
 • Estudi, disseny i càlcul de la coberta d'una pista poliesportiva 

  Cascán Ayuso, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
 • Diseño de una matriz progresiva 

  Perez Hedo, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Barcelona aerobatics zero-g challenge 

  Jordà Chordà, Cristòfol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L'experiment que es durà a terme en aquest projecte tracta de determinar l'influència de la gravetat-zero en la capacitat muscular de l'esser humà, mitjançant medicions quantitatives de la força en una extremitat així ...
 • Disseny, càlcul i construcció d'un edifici polivalent al terme municipal de Pineda de Mar 

  Macias Sanchez, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest treball es basa en el disseny d’un projecte constructiu. Primerament, es descriu la necessitat i el plantejament d’un espai polivalent en el municipi de Pineda de Mar (província de Barcelona), adequat per a suplir ...
 • Millora de mètodes en una empresa frutícola 

  Franci Gómez, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte consisteix en analitzar i millorar cadascuna de les diferents parts que constitueixen la línia de producció de una empresa dedicada a la confecció de fruita mitjançant tècniques específiques de la millora ...
 • Integració de la figura de l'enginyer de l'esport dins l'organigrama medicotècnic d'un club esportiu, en centres d'alt rendiment esportiu i en centres de medicina de l'esport 

  Galobardes i Tuneu, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’Enginyeria de l’Esport és una disciplina relativament nova que, en alguns països, ja s’ha començat a desenvolupar abastament. Es tracta d’una disciplina que compta ja amb formacions acadèmiques a nivell universitari, amb ...
 • Investigació de mercat al circuit de Catalunya (cas de públic jove al campionat del món de motociclisme) 

  Dosaiguas Camí, Isuard; Álvarez de Lasarte, Ester; Puyané Tarrat, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte neix d'una iniciativa del Circuit de Catalunya, l’objectiu principal del qual es basa en realitzar un estudi i una investigació de mercat per al propi Circuit, centrant-nos en l’anàlisi de la participació del ...
 • Projecte de central hidroeléctrica a la Vall de Boi 

  Porta Almagro, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte tractarà sobre el disseny de una minicentral hidroelèctrica a la Vall de Boí. La central estarà ubicada a la conca del riu Sant Nicolau que es troba a la comarca de l’Alta Ribagorça, província de ...

View more