Recent Submissions

 • Procés de fabricació de caixes acústiques 

  Montes Martínez, Pablo Jose (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-01-08)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el present projecte s’ha dissenyat una nau industrial per a la fabricació de caixes acústiques. Amb aquesta finalitat, s’ha definit l’estructura de nau i la distribució interior d’aquesta, així com les diferents ...
 • Projecte d'instal·lacions d'un aparcament 

  Valverde Tello, Roser (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06-10)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte defineix totes les instal·lacions necessàries per poder realitzar, controlar i gestionar, tant ”in situ” com remotament, la activitat d’un aparcament soterrani d’us públic per a vehicles de rotació.
 • Instal·lacions d'una residencia per a nins 

  Castro Ferrer, Francisco Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Análisis de sistemas energéticos 

  Tormo Fusté, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte tracta d'analitzar la nova metodologia d’auditoria energètica EINSTEIN aplicada al sector industrial. Per a dur-ho a terme, explicarem que és i com es desenvolupa aquesta. És una metodologia lligada ...
 • Instal·lació elèctrica d'una indústria d'extrusió de plàstics 

  Moya Andre, Ruben (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-01-08)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte es fa càrrec de tota la instal·lació elèctrica d’una nau industrial que es dedica a la producció de bosses de plàstic. El disseny de la instal·lació elèctrica abarca l’estudi tant de les linies d’alimentació ...
 • Low air coop. Pla d'empresa 

  Navas Seuma, Jésica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
 • Proyecto de empresa: automatización de una cadena de mezcla y llenado de zumos 

  Ilari Moratilla, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  L'objectiu d'aquest projecte consisteix en dur a terme l'automatització d'una cadena de barreja i ompliment d'envasos de diferents tipus de suc. Per a això s'utilitza un autòmata programable (PLC) que controli tot el ...
 • Estudio de la utilización de motores eléctricos lineales para el accionamiento de ascensores y montacargas 

  Alomà Vidal, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-01-11)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Restricted access - author's decision
  En el present estudi, dirigit per l’EUETIB i amb la col·laboració de l’empresa Elevalia, s’analitzen diferents opcions per accionar elevadors mitjançant motors lineals. Per aconseguir-ho, s’han realitzat estudis de les ...
 • Optimització de les instal·lacions convencionals amb instal·lacions d'energia renovable per un habitatge 

  Molet Brun, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Aquest Projecte Final de Carrera té com a objectiu demostrar els coneixements adquirits en la carrera d'Enginyeria Tècnica Industrial especialitat Electricitat mitjançant l'execució de diferents instal·lacions en un ...
 • Proyecto de adecuación de las instalaciones de un instituto dental ubicado en Montcada 

  Sánchez Marcos, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-13)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El projecte present consisteix en el càlcul, disseny e implementació de las instal·lacions d’aigua, ACS, gas, electricitat, il·luminació, ventilació i proteccions contra incendis de un institut d’ensenyament de cicle ...
 • Diseño de una nano-red de generación y distribución de energía eléctrica para embarcaciones de recreo 

  Cortés Quintana, Carlos; Salvador Lucenilla, Juan Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  En el present projecte es realitza una proposta d’arquitectura de l’ instal lació elèctrica per a embarcacions d’esbarjo amb eslora compresa entre 15 y 24 m, junt amb el seu protocol de dimensionat. Degut al gran avanç ...
 • Electrificación de un restaurante 

  Insa Anadón, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2012-06-14)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present projecte arriba a dotar de l'equipament necessari a nivell d'instal·lacions, a un local destinat a ser un restaurant - braseria. El projecte s'ha dissenyat seguint les normatives municipals i adequant les ...

View more