Recent Submissions

 • Anàlisi de contaminants en l'aire de Catalunya: efecte del confinament 

  Extremera Sánchez, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest treball s’ha realitzat un anàlisi estadístic de les concentracions d’un total de 62 contaminants atmosfèrics corresponents a compostos orgànics volàtils, recollides en un total de 12 localitats catalanes diferents ...
 • Aplicació de les Millors Tècniques Disponibles (MTD) a una industria farmacèutica 

  Fernández Sarró, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-24)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   CPQ Ingenieros
  El present projecte té com a objectiu l’estudi d’aplicació i justificació de les Millors Tècniques Disponibles dels sistemes de tractament i gestió d’emissions de gasos i aigües residuals a una industria farmacèutica que ...
 • Detecció d'anomalies en imatges hiperespectrals amb tècniques d'aprenentatge profund 

  Navarro Bria, Simó (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-24)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   BCN Vision
  En aquest projecte s’ha dut a terme la posada en marxa d’un sistema d’adquisició d’imatges hiperespectrals i el disseny d’una xarxa d’aprenentatge profund per la seva posterior classificació. L'objectiu consta d'adquirir ...
 • Structural health monitoring for offshore wind turbine foundations through unsupervised and semi supervised machine learning methods 

  Rull Rodríguez, Clara (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The current climate crisis requires a shift towards renewable energies. Wind energy generation will play a major role. Offshore wind energy can provide greater output due to more predictable weather conditions compared ...
 • Implementación de un sistema de entintado en una máquina de tatuar 

  Rodríguez Valenzuela, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-24)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte està basat en el procés i disseny d’un nou sistema d’aportació d’entintat per a les màquines de tatuar i el seu procés de fabricació per a obtenir un prototip final funcional que compleixi amb els ...
 • Estudio del flujo sanguíneo en coronarias: influencia de la geometría 

  Serfaty Ponce, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Un dels mètodes clínics més comuns en cardiologia per avaluar la caiguda de pressió d'una artèria coronària amb estenosi ésla reserva fraccional de flux (FFR). Per a la sevamesura és necessari introduir un microcatèter ...
 • Sistema de gestión domótica de una vivienda para personas que presenten algún tipo de discapacidad 

  Tadeo Sánchez, Esther (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball és el disseny d'un sistema domòtic per a persones que presentin algun tipus de discapacitat gestionat per un microcontrolador AtMega2560, amb el suport d'una aplicació creada amb el programari Mit App ...
 • Sistema de gestión domótica para optimizar el consumo energético de una vivienda 

  Guerrero Rodríguez, Néstor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-23)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest treball de fi de grau se centra en la programació i disseny d’una placa de control amb el fi d’adaptar una casa, perquè aquesta sigui domòtica, és a dir, una casa intel·ligent que faci la vida més fàcil per les ...
 • Unidad de monitorización del sistema de alimentación fotovoltaico de una vivienda unifamiliar aislada de la red 

  Flores Villarpando, José Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La base d ‘aquest projecte és una unitat de monitorització del sistema d ‘alimentació fotovoltaic, que s ‘ha dividit en dos blocs diferenciats: En el primer es tracta de realitzar un estudi introductori de les aplicacions ...
 • Concepción y estudio estructural de un monocasco estilo Formula Student 

  Chaparro Gasulla, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present treball es defineix i detalla el disseny modelitzat en CAD, les simulacions de provetes assajats a cisallament i flexió a 3 punts juntament amb la rigidesa torsional del xassís, el desglossament dels costos ...
 • Fatigue analysis of a double effect hydraulic cylinder 

  Grasas Vall-Llovera, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Des dels inicis de la humanitat, la hidràulica ha ajudat l'ésser humà a evolucionar i realitzar alguns dels treballs més exigents. El component hidràulic bàsic és el cilindre de doble efecte, est, és present en la majoria ...
 • Implementació de la pila d'hidrogen als vehicles comercials 

  Orrit Gratacos, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-05-20)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El futur de l'automoció depèn de les energies sostenibles. No es contempla un escenari sense el cotxe elèctric, però no necessàriament ha d'estar basat en vehicles amb grans bateries de liti que depenguin d'un endoll per ...

View more