La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Recent Submissions

 • Estudi de les correlacions entre les emissions de CO2 i els vectors energètics 

  Aguilar Pérez, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En els últims anys el canvi climàtic ha deixat de ser una hipòtesi i ha passat a ser un fet. Les emissions de diòxid de carboni entre altres gasos han provocat que la concentració atmosfèrica de gasos d’efecte hivernacle ...
 • Millores de hardware i software a impressores 3D de sobretaula 

  Salmerón Cuesta, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-27)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte tracta sobre el disseny, construcció i posta en marxa d’un sistema de fabricació basat en un robot cartesià. Servirà per optar al títol de Grau en enginyeria mecànica per la EUETIB i les disciplines ...
 • Estudio de la aplicación de procesos de oxidación avanzada a aguas contaminadas 

  Terán Solíz, Mery Cristga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  S'ha detectat tant en aigües residuals com en aigües de consum diverses substàncies conegudes com a contaminants emergents. Dins d'aquestes es troba la sulfaquinoxalina, que és una sulfamida emprada com a antibiòtic, ...
 • Design and simulation of a supervisor algoritghm for a HVDC network 

  Paulet Alòs, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte té com a objectiu la creació d’un algoritme que optimitzi els resultats d’una simulació del control d’una xarxa MTDC i convertir aquesta recreació en un procés automàtic. Una vegada aquest algoritme hagi ...
 • Comportament dels carburs cimentats enfront la corrosió 

  Egea Fornas, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La presència dels carburs cimentats en la industria ha agafat força al llarg del segle XX gràcies a les qualitats mecàniques que aporta. Compost per una fase ceràmica que aporta duresa, i una fase metàl·lica (o lligand) ...
 • Simulació d'una turbina-bomba amb CFD 

  González Fuentes, Raúl (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es durà a terme l’estudi d’una turbina/bomba francis, de la central hidràulica de Sallente (Pallars Jussà, Lleida), utilitzant les eines del programa CFD (Computational Fluid Dynamics). S’utilitzarà un ...
 • Dimensionament de l'administració pública 

  Obiols Serra, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
 • Aplicaciones demostrativas de robótica y visión 

  Martínez Moran, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El propósito de este proyecto es diseñar e implementar una demostración de visión artificial y robótica para mostrarla el día de jornada de puertas abiertas de la EUETIB. Se pretende ilustrar a las jóvenes generaciones una ...
 • Controlador de procesos con autoajuste de parámetros PID 

  Pérez Gil, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte es porten a terme totes i cadascunes de les etapes necessàries per la realització d’un controlador de processos. Des de la anàlisis diversos controlador existents en el mercat y la comparació de diferents ...
 • Solar inverters: description, simulation model improvement proposal and market analysis 

  Werckmeister, Nicolás (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision

View more