La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Recent Submissions

 • Diseño y construcción de ruedas de perfil para bicicleta de carretera y triatlón 

  Liz Madrid, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Introducció: El següent projecte te l’objectiu d’agrupar les fases de disseny i fabricació d’una roda de bicicleta de fibra de carboni. S’han utilitzat mètodes numèrics per realitzar simulacions en els camps estructurals ...
 • Supervisión y control de un proceso industrial de calidad 

  Suero Corral, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
 • Mejora de las prestaciones mecánicas de un brazo robótico 

  Frappant Bas, Alícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest és un projecte que tracta sobre el disseny i optimització de les prestacions del braç robòtic d’un robot humanoide. S’explicarà en aquest projecte la presa de contacte amb el problema de disseny a resoldre, les ...
 • Estudi de les condicions d'obtenció de lámina d'alumini per molturació de pols gruixuda i determinació de les seves propietats 

  Velasco Ayguasanosa, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Mitjançant la tècnica de molta mecànica es pot reduir la mida de gra dels materials policristal·lins fins ben bé mida nanomètrica, produint una variació en el comportament mecànic del material. En el present projecte es ...
 • Disseny i prototipatge d'un drone 

  Casellas López, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball de fi de grau té com a objectiu principal realitzar el disseny d'un quadricòpter utilitzant software CAD i construir-ne un prototip per mitjà de la tècnica de prototipatge ràpid d'impressió 3D coneguda ...
 • Disseny mecànic d'una cadira de rodes robòtica amb superació d'obstacles 

  Carrió Martínez, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu del present projecte “Disseny d’una cadira de rodes robòtica amb superació d’obstacles” és dissenyar amb software CAD en 3D una cadira de rodes amb els mecanismes suficients per tal de que pugui superar obstacles ...
 • Disseny del sistema d'elevació d'un carretó elevador elèctric de 1800 kg de càrrega 

  Dios Muñoz de Morales, Aleix de (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte es realitza l‟estudi i el disseny d‟un carretó elevador elèctric amb perfil triple. Un cop es donen a conèixer les característiques bàsiques del carretó, es proposa realitzar càlculs estructurals ...
 • Estudi de les correlacions entre les emissions de CO2 i els vectors energètics 

  Aguilar Pérez, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-09)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En els últims anys el canvi climàtic ha deixat de ser una hipòtesi i ha passat a ser un fet. Les emissions de diòxid de carboni entre altres gasos han provocat que la concentració atmosfèrica de gasos d’efecte hivernacle ...
 • Millores de hardware i software a impressores 3D de sobretaula 

  Salmerón Cuesta, Gabriel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-06-27)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present projecte tracta sobre el disseny, construcció i posta en marxa d’un sistema de fabricació basat en un robot cartesià. Servirà per optar al títol de Grau en enginyeria mecànica per la EUETIB i les disciplines ...
 • Estudio de la aplicación de procesos de oxidación avanzada a aguas contaminadas 

  Terán Solíz, Mery Cristga (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  S'ha detectat tant en aigües residuals com en aigües de consum diverses substàncies conegudes com a contaminants emergents. Dins d'aquestes es troba la sulfaquinoxalina, que és una sulfamida emprada com a antibiòtic, ...

View more