Now showing items 1-12 of 2635

 • Calculo y diseño de una linea de alta tensión hasta finalizar en una nave industrial 

  Mejias Gallardo, Carlos; Chikh Soussan, El Moutaouakil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte té per objecte l'estudi de les condicions tècniques, així com la valoració del cost econòmic d'una línia elèctrica deMTde 25 kV amb una longitud de 2.986 m i d'un centre de transformacióMT/BTamb ...
 • Diseño de una embarcación de recreo tipo gozzo 

  Díaz Fontenla, Jorge (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Metropol Náuticas
  En este proyecto se realizará para la empresa SEAT, por lo que se estudia la penetración de SEAT en este modelo de negocio del car sharing. Para ello, se realizarán análisis y valoraciones sobre el mercado y la propia ...
 • Diseño y fabricación de una máquina para cortar filamentos de material polimérico bobinado para fabricación aditiva 

  Córsico, Ariel-Hernan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte cobreix les fases de disseny ide fabricació d’una màquina que permeti desenrotllar i tallar automàticament filament de material polimèric per a fabricació additiva, emmagatzemat en bobines.Primerament ...
 • Construcció d'un film polimèric basat en àcid poliglutàmic i nanopartícules de polímers conductors per l'obtenció de sensors electroquímics 

  Domínguez Hervella, Eva (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte consisteix en desenvolupar un sistema polimèric híbrid composat per un hidrogel biocompatible i polímers conductors. Per tant, per a la fabricació del dispositiu s'utilitzaran materials polimèrics amb diferents ...
 • Estils de lideratge i competències emocionals en el món del futbol sala 

  Peña Mañas, Joaquim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest TFG tractarà d'observar diferents tipus de lideratge en diferents equips d'un club i com afecta aixó al rendiment del jugador i a les seves emocions. Alhora també es comprovarà com afecta liderar al mateix equip de ...
 • Anàlisi experimental pre i postoperatòria del moviment del genoll mitjançant sistemes low cost 

  Martínez Jodar, Valentí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Adquisició de translacions i rotacions del genoll mitjançant el Matlab i una webcam, en cooperació amb un cirurgia de l'Hospital del Mar.
 • Estudio de la dinámica de relajación en la fase amorfa de un fármaco en alta presión 

  Rodríguez Martín, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Se ha descubierto en los últimos años que para muchos materiales, tanto cristalinos como amorfos, las propiedades físicas son las mismas bajo condiciones termodinámicas distintas, si estas mantienen invariante el parámetro ...
 • Impressió 3D de multicapes ceràmiques amb base zircònia 

  Cayuela Rafols, Nuria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Avui en dia, els mètodes tradicionals de fabricació de materials ceràmics no permeten la realització de geometries complexes o, en cas de permetre-les, deriven en elevats costos de fabricació. Per aquesta raó, la tendència ...
 • Valorización de amonio de aguas residuales como fertilizante líquido (sales de amonio) mediante contactores de membrana 

  Jiménez Cárdenas, Julián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El amonio presenta serios problemas medioambientales causados por su exceso en el ecosistema, el cual genera el proceso de eutrofización. En algunas ocasiones, las aguas residuales contienen amonio, como resultado de muchos ...
 • Diseño parque eólico 

  Mota Gómez-Argenté, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-04)
  Bachelor thesis
  Open Access
  És evident que avui en dia el canvi climàtic és un fet, i les seves conseqüències estan començant a tenir efectes reals en la climatologia i sobre la població. Per això, és estrictament necessari que tant la població ...
 • Disseny i muntatge d'una estructura mecànica per adquirir paràmetres del sòl 

  Malla Montagut, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte es dissenyarà i es muntarà una estructura mecànica que permetrà adquirir dades del terreny com ara la conductivitat, temperatura, humitat i totes aquelles que permeti el sensor instal·lat en l'element ...
 • Detecció automàtica de patrons en dades esportives i d'activitat física 

  Fernández Romero, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Desenvoluparem un eina per l'extracció automàtica de dades rellevants a partir de senyals de monitorització en activitat física i l'esport. S'aplicaran tècniques de tractament de dades, estadística i reconeixement de patrons.