Algunes informacions relacionades amb la creació i presentació d'un treball acadèmic (terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, etc.) es poden consultar a:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Finalment, us oferim els projectes finals presentats als següents Màsters Professionals:

Enviaments recents

 • Estudio de la variabilidad proteica de la dorada influenciada por las enzimas 

  Oliver Luque, Carlota (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Debido a los problemas que están surgiendo en la acuicultura actualmente, causados por la escasez de pescado, este sector se ha visto en la necesidad de buscar alternativas a los piensos utilizados actualmente (cuya fuente ...
 • Sistema de comunicacions entre un PC i una FPGA mitjançant un bus de dades 

  Vicedo Contel, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte es realitza el disseny, desenvolupament i test d'un sistema de comunicacions entre un PC i un dispositiu digital programable FPGA via un estàndard de comunicacions SPI. El sistema permetrà introduir les ...
 • Estudio de viabilidad de la movilidad con bicicletas eléctricas 

  Veliz Delgadillo, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El estudio de la viabilidad de movilidad con bicicletas eléctricas se puede separar en 3 grandes bloques. En el primero, se analiza cómo ha ido evolucionando por una parte el mercado de las bicicletas eléctricas, y muy ...
 • Disseny d'una estació per al monitoratge de variables ambientals 

  Tarrats Galocha, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte es realitzarà el disseny, la fabricació i la programació d’un enregistrador de dades (datalogger) que s’utilitzarà per a la mesura de variables ambientals. El sistema serà capaç de monitorar les variables ...
 • Desarrollo de un guante con sensores para la práctica del billar 

  Suarez Aguirre, Luis Felipe (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’esport del billar és practicat per milions de persones arreu del món i en el desenvolupament del mateix intervenen diferents variables físiques pròpies del jugador. No obstant això, no existeix una eina tecnològica capaç ...
 • Seguidor solar amb hardware de baix cost 

  Solà Vázquez, Héctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present treball de final de grau té per objecte la realització d’un primer prototip de seguidor solar amb hardware de baix cost, on es farà una sèrie de proves i assajos per tal de determinar la seva viabilitat. Aquest ...
 • Emissions de CO2 als països de la conca mediterrània. Escenaris de futur BAU i escenaris alternatius 

  Serrano Vázquez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present Treball Fi de Grau presenta un estudi de les emissions de diòxid de carboni (CO2), així com dels diferents factors conductors que les produeixen en base a l’anomenada Identitat de Kaya (intensitat de carboni, ...
 • Diseño de un sistema estabilizador de una bola sobre una plataforma móvil mediante microcontrolador 

  Rodriguez Cifuentes, Lissette Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El present projecte es centra en realitzar el control d’un sistema, analitzar-lo i desenvolupar-lo experimentalment. El sistema escollit es un estabilitzador d’una bola sobre una plataforma mòbil de la qual s’ha construït ...
 • Diseño y construcción de una planta piloto cervecera 

  Ramos Gil, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Desde la asociación de estudiantes UPC BCN AIChE Student Chapter estaba en marcha un proyecto de producción de cerveza artesanal en el laboratorio, el cual se decidió ampliar y mejorar mediante este trabajo final de ...
 • Radicals lliures del carboni com a materials electrònics per les seves propietats fisicoquímiques 

  Puig Marfull, Aida (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El desenvolupament de nous materials semiconductors basats en molècules orgàniques ha generat un gran interès en el camp de l’electrònica gràcies a l’ampli ventall d’aplicacions que aquests presenten; entre les quals ...
 • Diseño y construcción de una silla de ruedas eléctrica de bajo coste 

  Mora Sardiña, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El siguiente proyecto consiste en el diseño, la construcción y el control de una silla de ruedas eléctrica de bajo coste para personas con discapacidades físicas avanzadas y pocos recursos económicos. Este trabajo está ...
 • Diseño de una aplicación para el tratamiento de imágenes dermatoscópicas 

  Matas Crespi, Antoni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Esta memoria recoge el diseño de una aplicación para la clasificación de imágenes dermatoscopicas en función de si contienen nevus comunes benignos o melanomas. Para llevar a cabo este proyecto se ha realizado un estudio ...

Mostra'n més