La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Recent Submissions

 • Diseño de una subestación eléctrica 110/25 kV 

  Marro Lobato, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el presente proyecto se ha considerado diseñar una subestación eléctrica de niveles de tensión 110/25 kV ya que en la zona hay una gran variedad de pequeños pueblos con posibilidad de crecimiento a nivel industrial y ...
 • Projecte executiu de les instal·lacions elèctriques, contra incendis i climatització d'un pavelló esportiu 

  Gómez Imbernón, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objecte del present projecte és el disseny de les instal·lacions, partint del projecte d’arquitectura, d’un pavelló poliesportiu situat a Badalona. El projecte d’instal·lacions de l’equipament es composa de memòria, ...
 • Proyecto de un centro de educación infantil y primaria 

  Ortega Sánchez, Jennifer (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present treball consisteix en la realització d’un Centre d’Educació Infantil i Primaria, tenint en compte requisits tan normatius com de client (Departament d’Educció). En primer lloc, es detecta la necessitat d’un ...
 • Mejora del proceso de fabricación del paragolpes delantero de un turismo mediante el Diseño Robusto de Taguchi 

  González Dopico, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Projecte realitzat a l’empresa GES, dedicada al desenvolupament i producció de peces d’automòbil mitjançant el conformat de xapa i la soldadura. L’empresa decideix millorar el procés de soldadura de peces d’un ...
 • Els problemes energètics mundials: contaminació, escassetat i eficiència 

  Garcia Garcia, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El canvi climàtic es un dels problemes de majors envergadura als que l’ésser humà s’enfronta a curt termini. Es per això que aquest treball exposa els principals factors que intervenen de forma global en les emissions ...
 • Estudi tècnic i dimensionament d'una planta de tractament d'aigua potable per una població 

  Rodriguez Secanella, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’aigua potable és una necessitat bàsica per a la vida i un dret universal. És un recurs natural que s’ha d’adaptar per al consum humà. Aquest procediment d’adaptació el porten a terme les centrals potabilitzadores d’aigua, ...
 • Automatització d'un vehicle industrial AGV 

  Riera León, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball tracta de l’automatització d’un vehicle industrial, anomenat sovint dins la industrial AGV (automated guided vehicle). La tasca que es du a terme en aquest projecte és elaborar els esquemes elèctrics de la ...
 • Processing of the electroencephalogram as a measure of the depth of anaesthesia 

  Garcia Castellote, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En els darrers anys, els monitors de profunditat anestèsica han estat implementats progressivament a la pràctica clínica. Basats en l’anàlisi de l’electroencefalograma (EEG), aquests monitors proporcionen un índex que ajuda ...
 • Optimización de un Front Subframe de Chasis fabricado mediante proceso de Tailored Rolled Blanks 

  Aguilera García, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En els vehicles de l’actualitat, conceptes com el consum i l’eficiència cada cop tenen més protagonisme dins dels processos de disseny i fabricació. Vivim a una època on cada cop es dóna més importància a reduir l’impacte ...
 • Gestió i dimensionament de la Recàrrega Elèctrica d’una Flota de Vehicles 

  Pujol Martínez, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte pretén mostrar els avantatges dels vehicles elèctrics en front els convencionals en una flota de 17 vehicles de la Diputació de Barcelona. En primer lloc, s’analitza l’estat de l’art de les diferents ...

View more