Algunes informacions relacionades amb la creació i presentació d'un treball acadèmic (terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, etc.) es poden consultar a:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Finalment, us oferim els projectes finals presentats als següents Màsters Professionals:

Enviaments recents

 • Control d’un AGV per desplaçaments a l’aire lliure 

  Palomar Alarcón, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte tracta sobre l’estudi d’un procés logístic que es vol automatitzar. En aquest cas, es pretén substituir el component humà, que actualment s’encarrega de realitzar el subministrament de peces entre una sèrie ...
 • Estudi del vector energètic d'El Salvador, creació d'escenaris de futur i de les corresponents emissions de CO2 

  Pallarès Alvarez, Laia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquesta memòria pretén presentar un estudi del vector energètic a El Salvador, i de les emissions de CO2 que s’alliberen degut a l’ús de fonts d’energia fòssils en aquest país en concret. Primerament es presenta una ...
 • Ànalisi de risc de Pipelines 

  Giménez Mota, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  A dia d'avui l'ús de pipelines es el més freqüent i usat en tot el món, ja que es un sistema econòmic amb un gran potencial per transportar molt producte en poc temps. Dins d'aquest sistema trobem el transport d'hidrocarburs, ...
 • Estudio tensional de una sección delgada e implementación en un software de cálculo 

  Gilbert Pino, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto se basa en el desarrollo de un programa informático de cálculo tensional de una sección delgada cualquiera. Para la realización de este programa se ha partido de un detallado estudio en el cuál se han ...
 • Eficiència energètica en el disseny d'instal·lacions d'un edifici terciari 

  Farré Oriol, Alba (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Aplicació informàtica per a la construcció de matrius polimèriques amorfes d'alta densitat 

  Català Assensi, Montse (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu d’aquest projecte ha sigut iniciar el desenvolupament d’un programa que sigui capaç de construir matrius polimèriques amorfes d’alta densitat. Les matrius polimèriques poden estar compostes de cadenes molt ...
 • Evaluación del estado actual del alumbrado de la ciudad condal y planificación de futuras medidas de acción 

  Alavedra Alonso, Lucas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En la presente memoria de Trabajo Final de Grado (TFG) se estudia la situación actual de las farolas de acero patinable (o acero corten) y de fundición de hierro (gris y esferoidal) del alumbrado público de Barcelona. Para ...
 • Designing a bio-climatic passiv’ haus 

  Guijarro Monforte, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-23)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The aim of the final report is to present the methods and show the results of the work done by the team during the EPS (European Project Semester) which consists of four months of work. The project consisted of designing ...
 • Optimization of a SEGWAY adapted for handicapped people 

  Amaya Bayo, Anna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-08)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  The current project is elaborated with the target of obtain a mechanical solution for the possible problems could be appearing in a SEGWAY device when adapted for being ridden in a sitting position. This said analysis, ...
 • Rapport de fin de semestre ATELIER GAIA - Embranchements - Groupe 1 

  Rodríguez Barber, Ignacio; Talavera Contreras, Núria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Le festival Embranchements 2017 qui a lieu au Parc de la Pépinière de la Ville de Nancy entre le 19 et le 25 juin est une célébration de l’arbre avec l’ambition de mettre en lumière sa valeur. En utili-sant une combinaison ...
 • Réhabilitation du Foyer Saint-Martin à Saint-Dié-des-Vosges 

  Codes Oliva, Vicenç (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05-19)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Nous sommes une équipe de onze étudiants -dont quatre Erasmusissus d’écoles nancéiennes différentes : trois de l’EEIGM (École Européenne d’Ingénieurs en Génie des Matériaux), deux de l’ENSAD (École Nationale Supérieure ...
 • Fabrication, characterization, and surface modification by photografting of electrospun polycaprolactone nanofibers 

  Solé Martí, Xavi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-08-22)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  During the past decades, synthetic polymers have been increasingly used in the fabrication of medical devices that make direct contact with human blood [1]. When blood is exposed to artificial surfaces, several defense ...

Mostra'n més