Alguns recursos relacionats en l'àmbit d'aquestes titulacions són:

Normativa i metodologia:

Treballs de fi de màster oficial:

Treballs de fi de màster professional:

Treballs finals de programes de mobilitat:

Recent Submissions

 • Estudio de viabilidad e implantación de un software para la supervisión de equipos de baja tensión de ABB 

  Gómez Gómez, Guillermo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-08)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Hoy en día, cada vez más, la sociedad se está concienciando de lo importante que es gestionar correctamente la energía y los recursos finitos de que disponemos. Centrándonos en la energía eléctrica, un mal uso de ella ...
 • Investigation on the influence of char properties on its oxidation reactivity under different atmospheres 

  Anadón Martínez, Verónica (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Technische Universität Berlin
  The objective of this thesis is the study of the influence of char properties on its reactivity of oxidation and gasification under different atmospheres, including air, carbon dioxide and water vapor. To modify the ...
 • Simulación de la interacción entre un mecanismo y un modelo musculoesquelético 

  De La Villa Fernández, Aranzazu (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Personalización de terapia mediante la utilización de un exoesqueleto. El estudiante deberá modelar el cuerpo humano a través del software OpenSim y estudiar los diversos módulos que la plataforma ofrece así como la ...
 • Programació de PLCs de Siemens per controlar l'accelerador lineal del Sincrotró ALBA 

  Pérez Gomà, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball es realitzarà a l'empresa Sincrotró Alba de Cerdanyola del Vallès. L'accelerador lineal de l'Alba està controlat per 5 PLCs de Siemens SIMATIC S7 300. El treball consisteix en estudiar els cinc PLCs, a ...
 • Posada en funcionament i bateria de tests per a un equipament del laboratori de E3PACS 

  Xicoy i Gorbatcheva, Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En un món on la taxa de població creix de forma exponencial, l’ús de forma sostenible i eficient dels recursos energètics a través de les microxarxes contribueix a la preservació del medi ambient, reduint emissions de ...
 • Implementació de criteris d'optimització energètica en vivenda unifamiliar contemplant l'ús d'energia solar fotovoltaica 

  Civit Baltà, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present treball es defineixen diferents criteris d'optimització energètica, per la part elèctrica, d'una vivenda unifamiliar, valorant el pes tècnic de cadascun per centrar-se en l'estudi d'un d'aquests criteris: ...
 • Diseño de una subestación de distribución de 110/25 kV 

  Ródenas González, Angel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present Treball Final de Grau consisteix en el disseny d'una subestació de distribució d'energia elèctrica, situada en un entorn rural, al municipi de Corçà. La subestació està alimentada per dues línies d'alta tensió ...
 • Energy-level simulator for micro-grids 

  Bové Salat, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07-03)
  Bachelor thesis
  Open Access
  The present paper aims to provide a tool for the analysis of Smart Micro Grids at the level of energy policies and management of power fluxes. The tool is presented as a simulator developed in Matlab that allows implementing ...
 • Performance analysis of a microgrid with renewable energy sources 

  Garcia Ferrando, Francesc De Paula (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09-17)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Faculty of Electrical Engineering, Computer Science and Information Technology Osijek
  In this paper, we have carried out the electrical performance and the cost-benefit analysis of a domestic microgrid based on renewable energy sources. The software used in this work in order to perform the simulations ...
 • Sistema de generació i distribució d’energia autònom en un habitatge per refugiats 

  García González, Alberto (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest document, s’estudiarà el dimensionament de les instal·lacions necessàries per garantir el cobriment de la demanda energètica, en un habitatge d’acollida per a refugiats, mitjançant fonts d’energies renovables. Per ...
 • Dimensionament i simulació d'una microxarxa elèctrica híbrida autònoma AC 

  Garcia Hidalgo, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El model energètic emprat a escala mundial fins a l’actualitat es basa en els combustibles fòssils, comportant greus problemes mediambientals que han obligat a la humanitat a la cerca d’alternatives per a la generació ...
 • Estudi d’una microxarxa elèctrica a una masia aïllada 

  Mauri Barberà, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06-25)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present document inclou un estudi d’implantació d’una microxarxa elèctrica en una masia aïllada, on actualment la generació d’energia elèctrica es du a terme mitjançant un generador dièsel. Per avaluar aquest canvi ...

View more