La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Recent Submissions

 • Gestión de la eficiencia energética de una microrred en un edificio de oficinas 

  Cruz Pérez, Víctor de; Sánchez Picciotti, Jorge H. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest document es presenta la metodologia a realitzar per a l'estudi de l'eficiència energètica en un edifici a partir de l'ús de les energies renovables. Per a això, primer de tot es detalla el procés a seguir per ...
 • Estudio fluidodinámico de un agitador de turbina 

  Martos Sánchez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Als temps que corren, i amb l’aparició de tantes noves tecnologies, és imprescindible no menysprear cap ni una d’aquestes. Per això, i gracies al conveni entre l’empresa ITC i l’Escola Universitària d’Enginyeria Técnica ...
 • Instalación eléctrica en la vía pública 

  González Merchán, Alejo Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest Treball Final de Grau es desenvolupa la millora de l’enllumenat exterior del polígon industrial de la Zona Franca. S’estudien diferents tipus de tecnologies d’enllumenat exterior i els sistemes d’estalvo d’energia ...
 • Characterization of a radar for autonomous vehicle location systems 

  Flores Abad, Ismael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10-14)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Anàlisi i protocol de reparació de convertidors DC/AC per instal·lacions fotovoltaiques 

  Moreno Fernández, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Auditoría ambiental municipal: Sant Fost de Campsentelles 

  Ramírez Martínez, Juan Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present document és un Treball de Final de Grau que es basa en el programa de l’Agenda Local 21. Aquest deriva del Programa 21, el qual consisteix a promoure el desenvolupament sostenible ambiental mitjançant una auditoria ...
 • Eina per processar robòticament imatges mitjançant la visió per computador 

  Solé Piqué, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte explica com s’ha desenvolupat una aplicació capaç de reconèixer un conjunt de figures dibuixades a mà alçada i realitzar un seguit de càlculs perquè un robot articulat pugui dibuixar les figures ...
 • Disseny d'un mecanisme d'emmagatzematge de bicicletes 

  Sans Torres, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present treball tracta sobre el disseny d’un mecanisme d’emmagatzematge de bicicletes, alternatiu als existents en el mercat actual. L’objectiu principal és arribar a una solució que permeti dipositar una bicicleta dins ...
 • Disseny i simulació de un amplificador integrat per aplicacions de senyals neuronal 

  Sillero Tocavents, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El propòsit d’aquest projecte es el disseny i simulació d’un amplificador de tensió de baix soroll i baixa potencia per aplicacions d’amplificació de senyals neuronals. El treball consistirà en fer un estudi, disseny i ...
 • Estudi d'un ventilador centrífug en 3D 

  Tahiri Cheeba, Mohamed (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  S’han realitzat diverses simulacions numèriques en un ventilador centrífug, amb un rodet d'àleps inclinats enrere. Amb l’objectiu d’analitzar i estudiar el comportament del fluid a l’interior del ventilador, s’ha utilitzat ...

View more