Alguns recursos relacionats en l'àmbit d'aquestes titulacions són:

Normativa i metodologia:

Treballs de fi de màster oficial:

Treballs de fi de màster professional:

Treballs finals de programes de mobilitat:

Recent Submissions

 • Valorització d’escòries d’incineració de residus sòlids urbans: recuperació de Cu mitjançant electrodeposició 

  De La Parra Rogero, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Els processos d’incineració de residus sòlids urbans (RSU) suposen la generació de 0,3 tones d’escòries per tona de RSU. Les rutes tradicionals d’ús en obra civil com bases de carreteres o en quitrans poden deixar de ser ...
 • Unidad de monitorización del sistema de alimentación fotovoltaico de una vivienda unifamiliar aislada de la red 

  Melgar Costa, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-30)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El proyecto se centrará en el diseño de una unidad de monitorización y de optimización del consumo energético de la propia vivienda, que contemplará, además de la realización de las funciones propias de estas unidades, ...
 • Implantación de las instalaciones para una industria cárnica. 

  García Torres, Christian; Chichón Morata, Áxel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte consisteix en el disseny de diverses instal·lacions necessàries per a la implantació d’una activitat destinada a la manufactura de productes càrnics porcins, situada al municipi de Montesquiu, que són: ...
 • Modelització i optimització de l'operació d'una planta de tractament d'agües residuals integrada en un mercat d'agua regenerada 

  Rives Jiménez, Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-31)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Estudiar els paràmetres i variables relacionats amb l'operació d'una planta de tractament d'aigües amb l'objectiu de modelitzar-la fidelment. Desenvolupar un model d'optimització que consideri la introducció de l'aigua ...
 • Roof assembly on a car body 

  Vega Pineda, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-28)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present treball de fi de grau explica el funcionament i automatització darrere d'una moderna línia d'assemblatge de sostres en un centre de manufactura d'automòbils. Les seqüències automàtiques de la línia d'assemblatge ...
 • Desarrollo de sistema de sensores y software de apoyo para la práctica del canto 

  González García, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-31)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El proyecto consiste en desarrollar un sistema de sensores, batería y un emisor/receptor inalámbrico que se pueda conectar a un ordenador. Los sensores medirán constantes vitales del cantante. El ordenador recibirá los ...
 • Estudio de la aplicación de procesos de oxidación avançada par aguas contaminadas. 

  Gómez Ramos, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-31)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present projecte s'estudia la degradació de dos subproductes del paracetamol, hidroquinona i benzoquinona, mitjançant els processos d'oxidació avançada (POA`s) Feton i Foto-Fenton.L'assaig s'ha dut a terme en ...
 • Programación y puesta en marcha maqueta ascensor 

  Uber Fernández, Ismael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-06-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Se pondrá en marcha la maqueta didáctica de ascensor de Schneider. Comprende : -Identificación de todos los componentes eléctricos y mecánicos. -Cableado de potencia y de elementos de mando, protección y señalizació ...
 • Supervisión, control y simulación de un proceso químico industrial 

  Plana Ferrer, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-05-31)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Realización de la programación de un PLC para el control de un proceso químico industrial, configuración de un sistema SCADA con las debidas comunicaciones con el PLC y simulación de la planta por microcontrolador.
 • Reenginyeria d'una PIME del sector de la impressió. 

  Ortega Vescovi, Santiago (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Identificació de punts crítics i aspectes procedimentals amb marge de millora en una petita empresa d'impressió i llaminat de paper i alumini, i definició de plans d'actuació d'alt impacte que estableguin una millora ...
 • Diseño de una grua tipo JIB 

  Plana Dato, Álvaro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-03)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el siguiente trabajo, se pretende calcular y diseñar una grúa tipo JIB, que sea capaz de soportar una carga máxima de 3.000Kg, así como realizar el análisis de tensiones y deformaciones máximas generadas sobre esta. Para ...
 • Diseño de una matriz progresiva 

  Manero Rupérez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-08)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este proyecto se presenta todo el proceso de diseño de una matriz progresiva para la obtención de una pieza, destinada sobre todo a armarios, partiendo de una chapa de acero.Primeramente, se ha realizado el estudio de ...

View more