La creació i presentació d'un treball acadèmic requereix el coneixement previ de diverses informacions facilitades pel propi centre docent: terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, premis atorgats, etc.:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Recent Submissions

 • Diseño de las instalaciones de un hotel rural sostenible 

  Martínez Punzano, Jesús (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu del present projecte es definir, projectar i justificar les instal·lacions d’un Hotel rural de nova construcció. S’establiran els criteris i requisits per dur a terme el disseny i dimensionat de les instal·lacions ...
 • Estudio experimental para la determinación de propiedades fotoeléctricas de un compuesto formado por un polímero conductor y un óxido metálico con posibles aplicaciones tecnológicas 

  Gonzales Moreno, Edwar Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objectiu d'aquest projecte és l'estudi per a la determinació de propietats fotoelèctriques d'un material compost híbrid, format per una matriu de PEDOT a la qual s'incorpora Diòxid de Titani (TiO2). La finalitat és poder ...
 • Implementació d'un sistema SCADA en una plataforma de laboratori de proteccions elèctriques 

  Galende Rosado, Berta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte consisteix en la integració de la interfície Power SCADA Expert v7.40 del fabricant Schneider Electric a un laboratori de proteccions elèctriques situat a l’Aula Schneider de la EUETIB. El laboratori ...
 • Disseny d'un sistema de generació elèctrica amb fonts d'energia renovables per a un iot 

  Fàbrega Ferrer, Eloi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Viabilitat de l'autosuficiència energètica d'una nau industrial 

  Baraldés Corbera, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest projecte s’ha dissenyat la instal·lació elèctrica d’una nau industrial situada al terme municipal de Puig-Reig propietat d’una empresa dedicada a la realització d’instal·lacions tècniques. En aquest recinte ...
 • Aportació a la gestió de sistemes energètics amb energies renovables 

  Varo Domènech, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La tasca duta a terme s’emmarca en l’àmbit de la generació energètica distribuïda a partir de recursos renovables com l’energia fotovoltaica. Una de les vies de recerca actuals d’aquest sector és la modelització informàtica ...
 • Control de un cuadricóptero 

  Jurjo Rodriguez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Esta memoria describe el proceso seguido para construir un cuadricóptero con unos componentes previamente elegidos y su programación. Utilizaremos la plataforma de Arduino para realizar el control del cuadricóptero, la ...
 • Desenvolupament d'un sistema de gestió d'energia per a una microxarxa híbrida 

  Ribé Godoy, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-04-26)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La humanitat s’enfrontarà en els propers anys al repte de canviar el seu model energètic pel canvi climàtic global. Entre moltes altres propostes, les microxarxes ja són una realitat que pot ajudar a mitigar els seus efectes ...
 • Gestión de la eficiencia energética de una microrred en un edificio de oficinas 

  Cruz Pérez, Víctor de; Sánchez Picciotti, Jorge H. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest document es presenta la metodologia a realitzar per a l'estudi de l'eficiència energètica en un edifici a partir de l'ús de les energies renovables. Per a això, primer de tot es detalla el procés a seguir per ...
 • Estudio fluidodinámico de un agitador de turbina 

  Martos Sánchez, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016-01-11)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Als temps que corren, i amb l’aparició de tantes noves tecnologies, és imprescindible no menysprear cap ni una d’aquestes. Per això, i gracies al conveni entre l’empresa ITC i l’Escola Universitària d’Enginyeria Técnica ...

View more