Recent Submissions

 • Estudi experimental i numèric d'una cambra climàtica 

  Cano Sevillano, José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En l'actualitat, a causa de la nova situació sanitària, la correcta renovació de l'aire en espais interiors ha guanyat importància, amb el següent Treball de Fi de Grau s'ha volgut marcar un procediment per a així poder ...
 • Aplicació de la fotònica en l’oftalmologia 

  Boqué Estil·les, Glòria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  La detecció a temps de les malalties oculars és essencial per poder actuar i evitar la pèrdua de visió. Algunes d’aquestes patologies estan associades a la pèrdua de fotoreceptors de la retina. És per aquest motiu que la ...
 • Estudio de alternativas de mejora de la eficiencia térmica en una vivienda vulnerable del barrio del Raval (Barcelona) 

  Martínez Garrido, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El següent projecte té l'objectiu de trobar possibles millores a les condicions de confort tèrmic d'un habitatge amb vulnerabilitat energètica. Les solucions han de ser, en la mesura del possible, senzilles, ràpides i de ...
 • Predicció de la demanda elèctrica a l'EEBE 

  Márquez Fernández, Joan Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en el desenvolupament d’un model predictiu de la demanda d’energia elèctrica del campus EEBE, mitjançant eines d’intel·ligència artificial i emprant un històric de dades registrades pels mateixos ...
 • Supervisión y simulación del proceso de fermentación y embotellamiento del vino 

  Barrafón Español, Mario (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El procés de fabricació del vi es un conjunt de processos que transformen el most en una beguda alcohòlica. Avui dia gran part d’aquets processos estan automatitzats, però, en aquest projecte només es tindran en compte ...
 • Estudi de vibracións i freqüències modals en estators de motors 

  De Angulo Miralles, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-01)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Les vibracions i el soroll produïts per motors i diferents tipus de màquines són un tema d'investigació força freqüent. Normalment, en motors elèctrics s’estudia el soroll d’origen electromagnètic, però hi ha altres fonts ...
 • Guía de disseny mecànic de motors elèctrics 

  Matías García, Joel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-02-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El treball es tracta d’una guia d'usuari on es presenten els principals reptes a resoldre pel disseny mecànic de motors, com poden ser el dimensionament del eix, els coixinets, la carcassa, la selecció de materials i la ...
 • Anàlisi, disseny i implementació de circuits basats en efectes d’àudio 

  Dalmases Mendoza, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el present documents’executa un anàlisi, disseny i implementació de diferents circuits d’efectes. L’objectiu principal d’aquests és modificar el senyal d’àudio, i així, el so provinent d’una guitarra elèctrica. Els ...
 • Desarrollo de un sistema inalámbrico para la monitorización y control de inversores híbridos fotovoltaicos 

  Vivancos Blanco, Juan José (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Debido a la proliferación de las tecnologías inalámbricas y el IoT, actualmente existe un problema común, como es la transición de la comunicación, desde los conexionados físicos a las comunicaciones inalámbricas. Este ...
 • Diseño y montaje de un sistema de adquisición de datos para un cuadricóptero 

  Beltrán Orejudo, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-29)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte de fi de grau consisteix en el desenvolupament del programa de control del vol d'un quadricòpter, així com l'estudi i elecció dels components comercials que el formen. L'aplicació del dron serà la d'adquirir ...
 • Desarrollo de una metodología para el prototipado, aplicado a la electrónica de potencia 

  Expósito Verdejo, Rafael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-29)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El present treball té com a objecte el desenvolupament d'una metodologia per a prototipat ràpid de sistemes de control, aplicat a l'àmbit de l'electrònica de potència, que permeti la creació de prototips d'una forma més ...
 • Influencia de la pérdida homogénea de masa ósea en el tejido trabecular de vértebra Sacra S1 (osteoporosis): Simulación numérica por elementos finos 

  García López, Axel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-27)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Els ossos tenen diferents funcions, entre les quals es troba la de sostenir el cos o protegir òrgans importants. Dins l’os es troba la medul·la que s’encarrega de generar noves cèl·lules que s’envien a la sang, i també de ...

View more