Titulació interuniversitària UPC-UB

Recent Submissions

 • Predicting user churn in Web/APP platforms using multi-source data analysis 

  Real Fraxedas, Fèlix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-23)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   Wikiloc Outdoor
  Aquesta tesi de màster consisteix en una anàlisi exhaustiva del problema de la pèrdua d’usuaris en una plataforma web/app. El treball comença amb la creació d’un conjunt de dades específic, gairebé des de zero, intentant ...
 • Machine learning-based segmentation applied to wind turbines images: loss exploration 

  Amama Ben Hassun, Nora (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-23)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  This collaborative study with Wind Power Lab and IRI aimed to enhance image segmentation algorithms, specifically region growing, through innovative image pre-processing techniques. The core objective was to modify the ...
 • From MIDAS to deep learning: a comprehensive benchmark of big data economic forecasting models 

  Benitez Humanes, Miguel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-23)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:   NTT Data
  Aquesta tesi proposa un nou punt de referència (benchmark) que inclou alguns dels models de pronòstic econòmic més populars. Entre altres característiques, avalua la capacitat de pronòstic d'un indicador basat en text, de ...
 • Image registration for image localization applications 

  Pla i Casamitjana, Berta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-23)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Aquesta tesi explora el camp del registre d’imatges, amb un focus específic en les imatges d’aspes d’aerogeneradors. L’objectiu principal és desenvolupar mètodes eficients per alinear aquestes imatges per crear panoràmiques ...
 • Using powerlaw distributions for multiclass classification 

  Vicente Castellví, Edgar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-23)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
  Les xarxes neuronals es poden utilitzar per classificar dades, que poden tenir diverses classes. Així, donada una entrada, la sortida d'una xarxa neuronal és la probabilitat assignada que l'entrada pertanyi a cada classe. ...
 • Statistical modelling of the relation between air pollution exposure risk and population recurrent mobility patterns 

  Navarro Martínez, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-23)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:   Barcelona Supercomputing Center
  L'exposició a la contaminació de l'aire és el principal risc ambiental per a la salut a causa dels seus efectes perjudicials respiratoris i cardiovasculars. Avaluar l'exposició d'una població és una tasca difícil a causa ...
 • Dynamic prognosis in metastatic breast cancer using copy number features 

  De Muniategui Climente, Martín (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-24)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Covenantee:   MRC Biostatistics Unit
  We consider the problem of dynamic prediction of death in metastatic breast cancer through the use of liquid biopsies in the DETECT trial. Through shallow whole-genome sequencing of patients, we calculate tumour fraction ...
 • Nonlinear growth models 

  Prior Rovira, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-24)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:   Universitat Autònoma de Barcelona
  This document explains the construction of a nonlinear mixed-effects model (NLME) to describe the growth of pigs during the fattening period, in terms of sex and four different genotypes, with the objective of evaluating ...
 • Modeling demand and lead-times to create Sanofi's supply chain simulator 

  Busquets Villegas, Emma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-19)
  Master thesis
  Open Access
  Covenantee:   Sanofi España
 • Models dif-in-dif en dades telemàtiques d'accidents d'automòbil 

  Orteu i Irurre, Anna-Patrícia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2024-01-19)
  Master thesis
  Open Access
  El projecte analitza com canvia el comportament d’una persona després d’haver tingut un accident de trànsit mitjançant la tècnica economètrica Dif-in-Dif (Difference-in-Difference). Concretament es comparen els canvis abans ...
 • Predicción de los niveles de turbidez en el río Llobregat usando modelos vectoriales autoregresivos VAR (p) 

  Acosta Hernandez, Lesly Fraysury (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-16)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
  Se examina la parte teórica del método que actualmente se esta usando para predecir la turbidez del río Llobregat con modelos de series de tiempo multivariadas VAR(p), también se evalúa la metodología de los modelos VAR ...
 • Revealing associations between histological features and individual traits 

  Bilicki, Kamil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2023-10-18)
  Master thesis
  Open Access
  Breast cancer stands as a prominent global health concern, consistently ranking among the most prevalent types of cancer affecting women. In this work, the focus is put on invasive ductal carcinoma and invasive lobular ...

View more