Algunes informacions relacionades amb la creació i presentació d'un treball acadèmic (terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, etc.) es poden consultar a:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Enviaments recents

 • Binary quadratic forms 

  Felipe i Alsina, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  In this degree thesis, we present some of the theory of integer binary quadratic forms, namely the classification by discriminant, proper equivalence relation, the composition laws and their connection to the ideal class ...
 • Generative adversarial networks for anomaly detection in images 

  Batiste Ros, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Anomaly detection is used to identify abnormal observations that don t follow a normal pattern. Inthis work, we use the power of Generative Adversarial Networks in sampling from image distributionsto perform anomaly detection ...
 • The cover polynomial of a digraph 

  Solà Martinell, Salvi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L'objecte d'estudi d'aquest treball és el polinomi de recobriments d'un graf dirigit, i en particular la seva potència com a invariant. La informació d'un graf dirigit que es pot obtenir d'aquest polinomi és recollida i ...
 • Analysis and solution of a collection of algorithmic problems 

  López Martínez, Rafael Eusebio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  In competitive programming, one has to use knowledge in algorithms and data structures to find solutions to algorithmic problems, then put those a ideas into a correct computer program that solves the problem within given ...
 • Wordnet y Deep Learning: Una posible unión 

  Pérez Arnal, Raquel Leandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Uno de los campos de estudio en alza del momento es el de Machine Learning, una rama de la inteligencia artificial que da a ciertos programas la habilidad de aprender autónoma-mente a partir de datos. Al no programar de ...
 • Modelització del nombre de sinistres d'una companyia asseguradora 

  Botella Garcia, Nuria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest TFG es divideix en dos parts: una teòrica i l'altra pràctica. A la part teòrica s'exposa un breu resum dels Models Linelas, Models Lineals Generalitzats i problemes que poden sorgir quan es treballa amb variables ...
 • Extensió de l'algorisme Minimum Distance Probability (MDP) i la seva aplicació a l'obtenció de biomarcadors 

  Prat Vallverdú, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2016-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  UB. Facultat de Biologia. Departament d'Estadística
  En els últims anys han sorgit noves tecnologies d’alt rendiment que han permès la generació de grans quantitats de dades biològiques.Fet que ha motivat a la interconnexió de la bioinformàtica amb diferentes disciplines.La ...
 • Anàlisi estadística dels “Papers de Panamà” 

  Romero Honrubia, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2017-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En els últims anys, gràcies a l’avanç imparable de la tecnologia i dels nous mètodes de comunicació, el nombre de filtracions i escàndols que surten a la llum cada any és major. I cada cop, d’àmbits que tradicionalment han ...
 • Creació d’eines de decisió per a equips de bàsquet 

  Ramos Navarro, Irene (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest treball consisteix en trobar una manera de predir victòries i/o derrotes d’un equip de bàsquet a temps real, és a dir, minut a minut. Per tal de poder dur a terme aquestes prediccions, s’ha hagut de ...
 • Integració de diferents fonts de dades òmiques i visualització de les variables originals mitjançant tècniques de Machine Learning 

  Riba Archilla, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2014-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En l’última dècada s’han desenvolupat noves tecnologies d’alt rendiment, les quals generen un volum de dades biològiques tan gran que ha motivat la creació de nous algo- rismes en el camp de la bioinformàtica per analitzar ...
 • Precios de viviendas, regulación y desigualdades económicas 

  Canadell, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2016-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El mercado de la vivienda español es un mercado ineficiente, y como consecuencia muchas personas no tienen acceso a la vivienda. En este trabajo se expone la situación actual del mercado de la vivienda junto con breves ...
 • Paths and compatible hamiltonian cycles 

  Porta Regué, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte està centrat en estudiar condicions que fan que un conjunt de punts tinguin un camí d'expansió que sigui compatible amb un cicle Hamiltonià. Hem demostrat que ser un camí monòton o self-approaching és ...

Mostra'n més