Enviaments recents

 • Relevancia de variables en Redes Neuronales 

  Sancho Morales, Saray (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Algunos algoritmos predictivos (como las redes neuronales) usualmente presentan mejores resultados en predicción que los modelos estadísticos que resuelven los mismos problemas (por ejemplo, el modelo de regresión lineal ...
 • Exploració d’una base de dades d’exercicis realitzats per estudiants de Probabilitat i Estadística 

  Sánchez Cabanes, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  CA Es disposa d'informació recopilada dels últims vuit anys (2012-2019) de docència de l'assignatura de Probabilitat i Estadística (PE) del grau d'Informàtica que imparteix la Universitat Politècnica de Catalunya. Bàsicament ...
 • Estudi de la fiabilitat de la escintigrafía miocardial 123I - MIBG en pacients caucàsics amb malaltia de Parkinson 

  Vivó Pascual, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  CA El propòsit d’aquest treball és l’estudi de les mesures preses per un conjunt de metges per a avaluar la fiabilitat de la tècnica d’imatge 123I −MIBG i concloure si és reproduıble. Els índexs estimats i interpretats ...
 • Models generatius d’aprenentatge profund: Estudi del Autoencoder Variacional 

  Vizoso Expósito, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  CA L’autoencoder variacional es tracta d’un model d’aprenentatge profund que parteix de la clàssica estructura dels autoencoders per tal de generar noves dades. Aquest procés és possible gràcies a emular el comportament ...
 • Models de xarxes neuronals versus models lineals per la predicció de sèries temporals 

  Zaldívar Villafranca, Clara (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  CA La predicció de valors futurs és una tècnica que ha causat un interès creixent en molts sectors, per això, s’estan estudiant nous mètodes per tal de poder conèixer les situacions futures de la manera més exacta ...
 • Rellevància de variables en models algorítmics predictius 

  Rovira Tauler, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  CA Machine Learning és un conjunt de mètodes que permeten als ordinadors aprendre de les dades per fer i millorar prediccions. Aquest conjunt de mètodes és un nou enfoc modern i té una millor precisió en la predicció ...
 • Construcció d’un paquet R per l’estudi de variables binaries compostes 

  Rovira Salvat, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-01)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  CA Aquest treball es centra en l’estudi d’esdeveniments compostos i, en particular, en el disseny d’assajos clínics on la variable principal és una variable binària composta. Es pretén construir una llibreria R amb funcions ...
 • Estudi de la mortalitat a Espanya i dels factors que afecten a l’esperança de vida 

  Reverter Palma, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  CA L'esperança de vida a Espanya no ha deixat d’augmentar al llarg dels anys i actualment té una de les poblacions més longeves del món. En aquest treball es fa un estudi de la mortalitat en la població espanyola tenint ...
 • Estudi del rendiment i evolució dels estudiants del grau de Matemàtiques (UPC) des d’un punt de vista del gènere 

  Pascual Terrón, Judith (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  CA En aquest treball s’analitzaran diverses variables referents als estudiants del grau de Matemàtiques de la Universitat Politècnica de Catalunya, incidint de forma rellevant en l’efecte del sexe, ja que actualment existeix ...
 • Predicción de las rentas de un censo mediante Regresión Logística y Regresión Logística Robusta 

  Zang, Jinduo (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  CAST En la regresión logística simple, las observaciones que son consideradas atípicas influyen en gran medida los resultados que arroja el modelo por los fundamentos en los cuales se rige, haciendo que éstos sean ...
 • Statistical significance of ratios on a biological environment 

  Paré Estalella, Cristina (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  [eng] Polymerase Chain Reaction (PCR) and its variants such as the qPCR, among many others, are molecular biology techniques highly used in biomedical research to compare the relative expression (RE) of a group against a ...
 • Ensemble de models predictius 

  Nòria Santamaria, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2020-06)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  [cat] En aquest treball és demostra com la nova era del Big-data és essencial en el món actual i, concretament, en el sector de les assegurances. Mitjançant la gran quantitat de dades disponibles avui en dia, i mitjançant ...

Mostra'n més