Algunes informacions relacionades amb la creació i presentació d'un treball acadèmic (terminis de matriculació i d'entrega, normativa acadèmica, borsa de treballs, etc.) es poden consultar a:

En l'àmbit d'aquestes titulacions, també pot ser d'interès la consulta dels projectes presentats als següents Màsters Oficials:

Enviaments recents

 • Análisis factorial múltiple aplicado a la violencia de género en España desde 2003 a 2017 

  Lus Lascort, Amaya (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  (spa) La violencia de género es la acción violenta ejercida por un conjunto de personas de un mismo sexo sobre otro conjunto del sexo contrario. Dentro de la Unión Europea, España se encuentra entre los países con un mayor ...
 • Càlcul de la distribució de la Renda Familiar Disponible Bruta per zones del municipi de Girona 

  Mulero i Casadevall, Carla (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  (cat) L'estudi del treball es basa a fer un repartiment de la Renda Familiar Disponible Bruta total del municipi de Girona per zones i per habitant dins de cada una d'aquestes zones. Es parteix de no conèixer la desagregació ...
 • Disseny e implantació d’una aplicació per mesurar el OLE d’una empresa de la indústria automobilística 

  Valls Tor, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya / Universitat de Barcelona, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  (cat) Cada vegada és més important en el món de la indústria automobilística l’optimització dels processos i per això és necessari comptar amb eines que ajudin a analitzar les dades de producció. Amb aquest treball es ...
 • Algebraic phylogenetic reconstruction based on proteins and its application to Persea americana 

  Pérez Gonzalo, Raül (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Phylogenetic reconstruction methods attempt to infer the evolutionary relationships among a group of species. Apart from classical reconstruction methods, new methods have been developed based on algebraic relationships ...
 • Arcs, linear sets and hermitian curves in the finite projective plane 

  Jofre Senciales, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The main object of the study of this thesis are arcs in PG(2,q2). An arc in PG(2,q2) is set of points with the property that every line intersects with the arc in at most 2 points. One can prove that an arc in PG(2,q2) has ...
 • L'operador maximal de Hardy-Littlewood 

  Doste Poy, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest treball donarem una introducció a la Teoria de la Diferenciació. Aquesta disciplina té el seu origen en el Teorema fonamental del Càlcul i engloba les seves generalitzacions a altres espais, com per exemple el ...
 • Introduction to natural language understanding and chatbots 

  Cristino Marcos, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  The aim of this thesis is to give an introduction to Natural Language Understanding. Many tools and language models are described along this work in order to teach a machine the ability to analyze and understand human ...
 • Estudi numèric de la complexitat de les equacions variacionals d'un sistema diferencial 

  García Gutierrez, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte comparem l'actuació de diferents mètodes a l'hora de calcular la matriu de derivades respecte condicions inicials d'una solució d'un sistema diferencial. Primer, es fa un anàlisi numèrica teòrica del ...
 • Mètodes de control discrets per alternants cardíacs 

  Wieczorek I Masdeu, Nora (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Els alternans són variacions periòdiques en el potencial d'acció de les cèl·lules cardíaques. Aquests poden provocar el pas del ritme normal del cor a la taquicàrdia e inclòs a la fibril·lació, amb la pèrdua de la capacitat ...
 • Interference of defective particles in the replication of RNA viruses with satellites 

  Albó Delgado, Ariadna (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  In this project we have investigated a dynamical system describing the dynamics of a standard virus together with its defective interfering particles (DIPs) and a virus satellite. Our model is inspired in the hepatitis B ...
 • La col·lisió total en el problema col·lineal de quatre cossos 

  López Badell, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest treball estudiarem un cas particular del problema de 4 cossos, el problema colineal i simètric dos a dos respecte l'origen. Ens centrarem en el cas que les quatre masses col·lisionen a l'origen i analitzarem, ...
 • ECG heartbeat classification using deep neural networks 

  Riera Solà, Gerard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-09)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest treball es proposa l'anàlisi de senyals d'electrocardiogrames (ECG) mitjançant xarxes neuronals profundes. Inicialment es revisarà l'estat de l'art d'algorismes per la classificació de ECG i la identificació de ...

Mostra'n més