Recent Submissions

 • Millora dels accessos a l’ Ajuntament i zona esportiva des de la carretera BV-5122. Fogars de la Selva 

  Caballero González, Aitor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06-30)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La solució prevista per reordenar els accessos de la rotonda partida i les interseccions a nivell dels camins, situats en la zona de l’Ajuntament de Fogars de la Selva i la zona esportiva, consisteix en una rotonda situada ...
 • Projecte d'instalació d'una àrea de servei a l'Eix Transversal al municipi de Les Oluges 

  Capdevila Carabí, Berenguer (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La present memòria descriu les actuacions previstes per a la construcció d’una àrea de servei a l’Eix Transversal, PK 85+500, dins del terme municipal de Les Oluges (Segarra). El present projecte té com a singularitat ...
 • Canalització de la Sèquia Smith, t.m. Amposta (Tarragona) 

  Nàgera i Fernàndez, Sandra (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El Delta de l’Ebre té una superfície de 320 km2 i constitueix la principal zona humida de Catalunya. L’agricultura és una de les grans bases econòmiques amb un predomini clar de l’arròs sobre la resta de cultius (horta ...
 • Nou pont sobre el riu Riadura a la C-253 al seu pas per Castell - Platja d'Aro 

  Berdiel i Acer, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present document contempla tots els treballs realitzats per a la redacció del projecte constructiu d’un nou pont sobre el riu Ridaura i l’adequació dels accessos del mateix a la morfologia urbanística existent. El ...
 • Comportament dinàmic del pont del Millenium a Londres 

  García Castillo, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El objetivo del proyecto es obtener un modelo del puente del Millenium, en Londres, que reproduzca fielmente el comportamiento dinámico de la estructura. Para alcanzar este propósito, se detallan las partes que conforman ...
 • Projecte d'un pont sobre el torrent de Mitjavila (Sant Hipòlit de Voltregà) 

  Mora Díaz, Rosa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05-18)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El “Projecte d’un pont sobre el Torrent de Mitjavila” contempla la millora de la trama urbana del municipi de Sant Hipòlit de Voltregà definint un nou traçat viari i la urbanització dels entorns més propers. En concret, ...
 • Projecte constructiu del nou pont de la Fàbrega a la crta. C-59 del PK 34+440 al PK 34+546. Tram: Castellterçol -Moià 

  Santana Valls, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-10-18)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El present Projecte Constructiu consisteix en la construcció del Nou pont de la Fàbrega, a la carretera C-59, entre els termes municipals de Castellterçol i Moià. La realització d’aquest projecte ha estat motivada perquè ...
 • Proyecto de Adecuación y mejora de las calles Balanguera y Avda. Argentina en Palma de Mallorca 

  Susilla Georgiou, Estela (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-07-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El presente proyecto, se enmarca en las actuaciones de mejora de dos viales de Palma de Mallorca, la calle Balanguera y el primer tramo de la Avda. Argentina, pertenecientes a los barrios de “Es fortí” y “Camp d’en ...
 • Soterrament d'un tram de la Riera de Targa i dels Torrents Daniel iu Lloveres al TM de Vilassar de Dalt 

  Pages Bargallo, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05-20)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  La particular configuració del Maresme fa que en el moment de pluges intenses discorri una gran quantitat d’aigua pels torrents, secs la major part de l’any. El municipi de Vilassar de Dalt es troba situat al voltant de ...
 • Supresión de un paso a nivel en la línea Córdoba - Málaga 

  Gutiérrez Gómez, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05-19)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  Dentro de su política de seguridad, es objetivo del Ministerio de Fomento la supresión del mayor número de pasos a nivel posible. Con este objetivo se ha elaborado, en el marco del Plan Estratégico de Infraestructuras ...
 • Projecte constructiu d'un pas inferior entre andanes 

  Sabate Cots, Guerau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El condicionante fundamental de la solución adoptada es la no afectación a la explotación de la línea de ferrocarril. La ejecución del paso inferior se resuelve mediante la construcción de una estructura tipo marco ...
 • Pavimentació amb gespa artificial al camp de futbol municipal de Batea 

  Muñoz, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2010-05-17)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’ objecte del present projecte és descriure els paràmetres i treballs necessaris per a l’execució de les obres de remodelació i instal·lació de gespa artificial en el Camp de Futbol Municipal de Batea. La conversió del ...

View more