Recent Submissions

 • Projecte de sanejament a Can Joan (Rubí) 

  Foradada Bermejo, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-07-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’Institut Català del Sòl ha tramitat la Modificació del Pla General a Can Sant Joan atenent la demanda de sòl residencial que s’ha detectat els últims anys a la zona. Aquesta modificació proposa canviar l´ús del sòl per ...
 • Ampliació del Marina Palamós 

  Costa i Vilà, Maria Teresa (Universitat Politècnica de Catalunya, 2006-07-12)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objecte d’aquest projecte és la redacció del projecte constructiu amb la completa definició tècnica i valoració econòmica de les obres corresponents a l’alternativa seleccionada de l’ampliació del Marina Palamós. La nova ...
 • Projecte d'urbanització del sector del pla de les hortes de la Roca del Vallès 

  Porcar Guri, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-31)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’àmbit corresponent al present projecte d’urbanització limita, al sud amb Vilanova del Vallès, al nord, amb Granollers, a l’est, Òrrius, a l’oest, amb Granollers. Actualment els terrenys inclosos dins de l’àmbit de ...
 • Projecte d'urbanització Els Panyos Nord 

  Santasusana Isach, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-05-08)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objecte del present projecte és el de definir i valorar les obres d’urbanització corresponents al projecte complementari d’urbanització del Pla Especial Els Panyos Nord de Manresa. L’àmbit del sector està situat entre ...
 • Projecte d'urbanització del carrer Mas Miresses de Terrassa 

  Millo i Miralda, Pau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L'objectiu en la redacció del present projecte és l’execució de les obres d’urbanització del carrer del Mas de Miresses entre les parcel·les número 260, 261 i 262. Aquest tram no va ser executat simultàniament a la resta ...
 • Projecte de reurbanització del carrer Santa Gemma del municipi de Santa Coloma de Gramanet 

  Medina Lopera, Ana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-11-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’Ajuntament de Santa Coloma de Gramenet està portant a terme millores a molts carrers amb la voluntat d’afavorir la circulació de vianants davant de la de vehicles, millorant així la qualitat de vida dels seus habitants. ...
 • Projecte constructiu d'urbanització del sector PMU8 al terme municipal d'Alpicat (Segrià) 

  López Medina, Mª del Carmen (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objecte general del projecte és portar a terme l’estudi tècnic necessari per tal d’executar les obres d’urbanització dels vials del Pla de Millora 8 d’Alpicat, així com la valoració econòmica de la solució adoptada. Les ...
 • Projecte d'urbanització del sector oest de Plans de la Tossa a Santa Margarida (Anoia) 

  Hormigo Morales, Antonio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-11-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres d’urbanització dels terrenys dins del pla parcial Els Plans de la Tossa. Aquestes obres són: demolició i/o desviament de totes les unitats preexistents no adequades ...
 • Projecte d'urbanització del sector residencial "Puigvell" al T.M. de Roda de Ter 

  Gutiérrez Martínez, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-07-31)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és dissenyar, descriure i valorar les obres necessàries per urbanitzar el sector del Puig Vell pertanyent al terme municipal de Roda de Ter, modificant el planejament actual previst per aquest ...
 • Urbanización de la Fase II sector "La Catalana", ubicada en la esquina Cristòfol de Moura con carretera la Catalana, T.M. de Sant Adrià del Besòs, Barcelona 

  García Valero, Ismael (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-11-01)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  El presente proyecto comprende la totalidad de las obras de urbanización proyectadas en el sector "La Catalana", así como las infraestructuras viarias y de servicios necesarias para su conexión exterior.
 • Projecte d'urbanització del sector d'activitats econòmiques "Les Camposines" T.M. La Fatarella 

  Velasco Marcé, Gemma (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-03-30)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres d’urbanització dels terrenys del pla parcial del polígon d’activitats econòmiques Les Camposines, al terme municipal de La Fatarella. El projecte contempla l’enderroc ...
 • Projecte d'urbanització del carrer Clavell a l'Aldea 

  Fornós Planelles, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-11-02)
  Master thesis (pre-Bologna period)
  Open Access
  L’objecte d’aquest projecte és la definició de les obres de pavimentació i instal·lació dels serveis bàsics: xarxa d’abastament d’aigua potable, clavegueram (pluvials i residuals), xarxa de gas, xarxa de telecomunicacions, ...

View more