Enviaments recents

 • Diseño y evaluación de sistemas interactivos con interfaces naturales 

  Urbina Porcel, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Museu del Ferrocarril de Catalunya
  El objetivo principal de este proyecto es el diseño, estudio y evaluación de un sistema interactivo controlado por dispositivos que están dentro del ámbito de las interfaces naturales. Una de las justificaciones para ...
 • Adaptación domótica de una vivienda para una persona con discapacidad 

  Sánchez Bermúdez, Francisca (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-16)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Este proyecto plantea la necesidad de adaptar viviendas para personas con discapacidad con el objetivo de que se garantice el confort y la accesibilidad, no solo del discapacitado, sinó de todas las personas integrantes ...
 • Disseny d'un sistema de control domòtic, mitjançant la plataforma Arduino, que inclogui el control d'il·luminació des d'un dispositiu mòbil 

  Andrés Casas, Aïda (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  En l'actualitat els Smartphones, tabletes i altres dispositius són molt utilitzats. Es pot dir que a totes les llars es pot trobar mínim un dispositiu amb connexió a Internet. En molts cercles, la domòtica es creu un luxe ...
 • Ampliació de cobertura TETRA en un túnel per serveis d'emergències 

  Ares Rio, Francisco Javier; Luna Cantos, Francisco David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-18)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present projecte descriurà les parts bàsiques necessàries per dotar de cobertura TETRA l’interior d’un túnel viari i decidir la millor alternativa de muntatge. Les comunicacions sense fils a l’interior d’edificis, ...
 • Placa de test mixta con un dispositivo lógico programable y un microcontrolador 

  Ahrouch Arbib, Abdelaziz (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-23)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Este proyecto final de carrera tiene como objetivo diseñar y montar una placa de test mixta que consta de un dispositivo lógico programable y un microcontrolador, enfocado a la iniciación del aprendizaje y programación ...
 • Optimització de la producció d'una fàbrica d'eines de tall aplicant la teoria de les limitacions 

  Medina Sigüeiro, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present Projecte de Final de Carrera tracta el cas real d’una fàbrica d’eines de tall. Entre serres i corones de tall conformen un total de quatre línies de producte. L’objectiu fixat al PFC és la definició d’un ...
 • Mantenimiento correctivo y preventivo del ondulador de tracción OCU del tren S/9000 

  Villar Cortés, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Realitzat a/amb:  Transports Metropolitans de Barcelona
  Los trenes S/9000 que circulan en la red de metro de Barcelona explotada por la empresa TMB utilizan motores de tracción eléctrica. Estos motores son trifásicos asíncronos de corriente alterna mientras que en catenaria ...
 • Cronometraje y clasificación de rallies slot 

  De Haro Ruiz, Pablo; Llinàs Gea, Roger; Mazariegos Canellas, Salvador (Universitat Politècnica de Catalunya, 2005-04)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La finalidad de este proyecto final de carrera ha sido la de diseñar e implementar un sistema de gestión y medición de tiempos para los campeonatos de Rally Slot. El diseño de dicho sistema se realiza con el fin de ser ...
 • Corrector del factor de potencia mediante convertidor boost multifase 

  Barriocanal Escobar, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-06)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Las fuentes de alimentación tradicionales provocan una clara disminución del factor de potencia. Es necesario encontrar un circuito que pase la corr iente alterna a corriente continua, con un ...
 • Estudi d'implementació d'un sistema d'accionament segur per radiofreqüència 

  Miquel Fernández, Carlos J. (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  En aquest projecte s’ha volgut fer un estudi sobre la implementció d’un sistema d’accionament segur per mitjà d’un canal de radiofreqüència. També s’ha tingut la intenció de que a partir de la informació de la memòria i ...
 • Sistema de captació de dades sense fils mitjançant protocol Zigbee 

  Balaguer Oms, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2008)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El Projecte de Final de Carrera Sistema de captació de dades inhalàmbriques mitjançant protocol XigBee recull el procediment de desenvolupar una xarxa de sensors de temperatura i humitat per mitjà del protocol ZigBee. Aquest ...
 • Agitació tèrmica mitjançant ultrasons 

  Rodríguez Gómez, Juan Pablo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2007-01)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El que es pretén amb aquest projecte és deixar oberta una línia de treball i investigació sobre l’aplicació dels ultrasons en la humidificació i producció de vapor fred (boira). Es vol veure com evolucionen magnituds tals ...

Mostra'n més