Enviaments recents

 • Control automàtic de temperatura per a punys calefactables de motocicleta 

  Andreu Garrido, Ernest (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-12)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  L’objectiu principal d’aquest projecte es satisfer una necessitat que en el mercat actual no trobem cap solució. El present projecte consisteix en el disseny i construcció d’un sistema de control automàtic de temperatura ...
 • “La ràdio del segle XXI” : Anàlisi de l’ús de les telecomunicacions en una emissora de ràdio. Cas real 

  Aymerich Porta, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-16)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  RAC1
  L’objectiu d’aquest Projecte Final de Carrera és detallar l’evolució tecnològica de la transmissió de ràdio fixant-nos bàsicament en el seu salt al senyal digital. Per això es presenta i s’analitza la tecnologia DAB, es ...
 • El sector TIC i la importància de les competències transversals en els recent titulats 

  Sanmartí Julià, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-03)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte comença amb una anàlisi del sector TIC al llarg del temps fins al dia d’avui, amb una revisió del que ens depara el futur tant en les noves tecnologies com en les tendències i eines que seran imprescindibles ...
 • Evolució del model de negoci a les xarxes fixes de telecomunicacions 

  Truc Torres, José Enrique (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-02-02)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest Projecte analitza els Models de Negoci d’Operadors i Proveïdors d’Equipaments de les Xarxes Fixes de Telecomunicacions els darrers 15 anys. Per tal d’assolir aquest objectiu, es realitzarà primer un anàlisi ...
 • Estudio de la implantación de un nuevo laboratorio de ensayos de vibraciones para el sector de la automoción 

  Aguilar Martín, Carlos; Bosch Toribio, Miguel Ángel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-01-29)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Este proyecto comprende la creación y planteamiento de un supuesto para la industria del automóvil, el análisis y exposición de las problemáticas de la empresa establecida y las medidas que se recomiendan adoptar para ...
 • Análisis estadístico PFC/TFG y convenios empresa para determinar vias de transferencia tecnológica 

  Almeria Junquera, Patricia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-28)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  La finalidad del proyecto final de carrera (PFC) realizar un análisis estadístico de los convenios de colaboración educativa y trabajos finales de carrera que se han llevado a cabo en la EPSEVG con la finalidad de estudiar ...
 • Instalación de una planta solar fotovoltaica conectada a red sobre cubierta en los parkings elevados de la Terminal 2 del Aeropuerto del Prat/Barcelona 

  Fuentes Pérez, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  A lo largo del presente proyecto se explicara detalladamente las características de una instalación fotovoltaica, así como su composición, los cálculos necesarios a realizar para la puesta en marcha de la instalación. Se ...
 • Control inteligente de un sistema I/O mediante la programación del controlador M32/87 de Renesas. Vía de peaje 

  Martínez Corrales, Andrés (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-14)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El proyecto se basa en la implementación de un sistema de control utilizando el kit del microprocesador M32C87 de Renesas. Renesas Technology Corporation es una empresa fabricante de semiconductores con sede central en ...
 • Plan de mejora de los procesos de trabajo de la empresa DBSchenker mediante actualización de su ERP 

  García Marín, Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-21)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  DB Schenker
  segunda a nivel mundial en este sector. Para gestionar su actividad este grupo está dividido en empresas que gestionan la actividad de su país con autonomía suficiente para decidir los sistemas de gestión de trabajo a ...
 • Anàlisi de viabilitat i potencials aplicacions del sistema SPOP 

  Montesinos Pichoto, José Manuel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-21)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  Amb aquest projecte es presenta la Plataforma Smart Pàrquing Online, que permetrà la reserva i gestió de places de pàrquing de manera personalitzada. Amb la implantació d’aquesta plataforma en el món real es pretén assolir ...
 • Servicios Internet para pymes con Zentyal 

  Seguí Cristín, Jaime (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-17)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  que está pensado para su uso en las Pymes y capaz de realizar todas las funciones necesarias dentro de estas. Con este software se realiza una introducción, desde un punto de vista práctico, a aspectos y servicios de ...
 • Ampliació de cobertura TETRA en un túnel per serveis d'emergències 

  Ares Rio, Francisco Javier; Luna Cantos, Francisco David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-09-18)
  Projecte/Treball Final de Carrera
  Accés obert
  El present projecte descriurà les parts bàsiques necessàries per dotar de cobertura TETRA l’interior d’un túnel viari i decidir la millor alternativa de muntatge. Les comunicacions sense fils a l’interior d’edificis, ...

Mostra'n més