Enviaments recents

 • Aplicación AndroidUp 

  Collado Ruiz, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación en Android nativo, usando Java como lenguaje de programación. Contará además con una API que usando Spring devolverá el contenido de la aplicación de forma dinámica ...
 • Apiconsola : control y gestión de equipos de telecomunicaciones 

  Nieto Agis, Jonatan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El proyecto consiste en desarrollar una aplicación para controlar equipos de la red de transporte de Telefónica. La plataforma se desarrolla en Spring Framework, Thymeleaf, Javascript, HTML, CSS, PostgreSQL. Con esta ...
 • Visor, Editor i Analitzador d'arxius SVC 

  Bertran Capdevila, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte té com a objectiu principal el desenvolupament d’una aplicació capaç de llegir, mostrar, editar i analitzar qualsevol arxiu SVC. Amb aquesta aplicació es pretén donar una nova eina per a què metges i ...
 • Computació distribuïda sobre dispositius mòbils 

  Marugán Calles, Jose Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte, s'ha desenvolupat una plataforma que ajuda a la paral·lelització d’aplicacions utilitzant dispositius mòbils com a nodes o processadors. Per al seu desenvolupament, el projecte s'ha dividit en tres ...
 • Avaluació de la comunicació LoRa en les WSN 

  Beltran Pérez, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el present projecte s’han avaluat mitjançant un estudi de camp, les prestacions de la comunicació per radiofreqüència amb LoRa més importants en les xarxes de sensors sense fils, com són l’autonomia, l’abast i temps ...
 • Internet de las cosas. Microcontroladores y single-borad computers 

  Alcázar Mora, Jonathan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte tracta sobre els microcontroladors i single-board computers. La finalitat del mateix és donar a conèixer aquests dispositius, les seves possibles aplicacions i les avantatges i inconvenients vers altres ...
 • App Didàctica 

  Pérez Muñoz, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Projecte Android dedicat al sector de l’educació en les edats compreses entre els 10 i els 12 anys per a nens que estiguin cursant o vagin a començar a cursar l’educació primària de cicle superior(cinquè i sisè de ...
 • Woonest 

  Borrego Honorato, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación web que permite a los Community Manager presentarse a las empresas utilizando las Nuevas Tecnologías. Para ello, el CM tendrá un acceso que le permitirá crear artículos ...
 • Aplicació per Android Pitch and Putt score 

  Gálvez Chaves, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El projecte consisteix en el desenvolupament d’una aplicació per al sistema operatiu Android. Mitjançant aquesta aplicació l’usuari podrà consultar la informació sobre els camps de Pitch and Putt que hi ha a Catalunya, ...
 • Yourtalks,com: frontend i real time 

  Gil Cardona, Francesc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu del projecte YourTalks es crear una plataforma web per a la realització de conferències/classes o qualsevol altre tipus de xerrada en temps real. YourTalks vol oferir una experiència el més semblant possible ...
 • Yourtalks,com: servidors, API i workers 

  Galín Figueras, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu del projecte YourTalks es crear una plataforma web per a la realització de conferències/classes o qualsevol altre tipus de xerrada en temps real. YourTalks vol oferir una experiència el més semblant possible a ...

Mostra'n més