Enviaments recents

 • Wi-fi tracking system and analysis 

  Aballó Martínez, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  L’objectiu d’aquest projecte es crear un sistema que a través d’antenes Wi-Fi detectin dispositius dins d’un perímetre. Això, ens permetrà saber informació molt valuosa tal com conèixer quins dispositius es troben tant ...
 • Algorítmica interactiva 

  Cabrera Carranza, Michelle (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Control del dron a través de la plataforma Mocap 

  Callejón Bosque, Miguel Angel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El objetivo del proyecto consiste en desarrollar un software para poder controlar el dron a través de la plataforma mocap instalada en la universidad. Mediante el servidor del mocap se recibirán las coordenadas del actor ...
 • Software para la gestión de servicios de Internet comunitario 

  Villafranca Arcenegui, Raul (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte té com a objectiu el desenvolupament d’una aplicació web per a la gestió econòmica d’un servei d’Internet Comunitari en una comunitat de propietaris. L’aplicació permetrà la gestió dels usuaris del servei, ...
 • Comparativa y estudio de plataformas IoT 

  Martinez Jacobso, Rodrigo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte té com a objectiu analitzar i comparar diferents plataformes IoT, per obtenir coneixements sobre el mercat actual i les solucions disponibles. El projecte analitzarà una selecció de les plataformes més ...
 • Machine Learning with H2o and R: A Big Data problem 

  Gardella Garcia, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Big data i "machine learning" són peces claus en moltes empreses, governs i laboratoris d'investigació. Aquest projecte desenvolupa una solució, partint amb un número de dades extraordinàriament gran, per finalment, ...
 • Text Mining Reddit's Top Posts: The Potential Information In Internet-Based Communities 

  Fernández Pawlukojc, Alex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  As of late, there has been a growing interest in the field of "data-mining" which involves, among other things, the processment of massive amounts of data for a higher purpose. The result of such processes usually allows ...
 • Aplicación AndroidUp 

  Collado Ruiz, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto consiste en el desarrollo de una aplicación en Android nativo, usando Java como lenguaje de programación. Contará además con una API que usando Spring devolverá el contenido de la aplicación de forma dinámica ...
 • Apiconsola : control y gestión de equipos de telecomunicaciones 

  Nieto Agis, Jonatan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2016)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  El proyecto consiste en desarrollar una aplicación para controlar equipos de la red de transporte de Telefónica. La plataforma se desarrolla en Spring Framework, Thymeleaf, Javascript, HTML, CSS, PostgreSQL. Con esta ...
 • Visor, Editor i Analitzador d'arxius SVC 

  Bertran Capdevila, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte té com a objectiu principal el desenvolupament d’una aplicació capaç de llegir, mostrar, editar i analitzar qualsevol arxiu SVC. Amb aquesta aplicació es pretén donar una nova eina per a què metges i ...
 • Computació distribuïda sobre dispositius mòbils 

  Marugán Calles, Jose Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest projecte, s'ha desenvolupat una plataforma que ajuda a la paral·lelització d’aplicacions utilitzant dispositius mòbils com a nodes o processadors. Per al seu desenvolupament, el projecte s'ha dividit en tres ...
 • Avaluació de la comunicació LoRa en les WSN 

  Beltran Pérez, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En el present projecte s’han avaluat mitjançant un estudi de camp, les prestacions de la comunicació per radiofreqüència amb LoRa més importants en les xarxes de sensors sense fils, com són l’autonomia, l’abast i temps ...

Mostra'n més