El Grau en Enginyeria d’Obres Públiques és la denominació posterior del Grau en Enginyeria de la Construcció, per mandat de sentència judicial del Tribunal Suprem i amb efectes en el curs 2014/2015 per a les persones titulades a partir de la data de la sentència (3 de març de 2015).

Recent Submissions

 • Diseño de secuencia de desapuntalamiento de forjados utilizando herramientas de diseño paramétrico 

  Delgado Lucas, Axel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El presente trabajo ha consistido en el diseño de un modelo paramétrico de un forjado de hormigón armado apuntalado, para su posterior análisis estructural, de tal manera que cada parámetro del diseño sea una entrada de ...
 • Análisis de la movilidad y propuestas de mejora de la red ciclable básica en el municipio de L'Hospitalet de Llobregat 

  Aranda Jara, Luis Fernando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-19)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest Treball Final de Grau es planteja reduir el predomini de l'ús del vehicle privat ja que és el principal problema del model de Mobilitat Sostenible, ja que aquest requereix el consum d'energies no renovables, com ...
 • Millora de l'abastament d'aigua potable a Masquefa 

  Nieto Vinyes, Alexandre (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-19)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   DOPEC
 • Projecte d'Urbanització del carrer Sant Antoni i del carrer Artur Mundet de Sant Antoni de Calonge 

  Lecina Jové, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2009-11-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present ‘Projecte d’Urbanització del Carrer Sant Antoni i del Carrer Artur Mundet’ es situa al municipi de Sant Antoni de Calonge el qual forma part del terme municipal de Calonge a la comarca del Baix Empordà (Girona). El ...
 • Estudio y propuestas de mejora de la red de bicicleta del municipio de Ibiza 

  Tur Ribas, Vicent (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El objetivo general de este trabajo es realizar una serie de propuestas de mejora y de la red de carriles bici teniendo en cuenta las peticiones de la ciudadanía en un marco técnico. En este trabajo, vamos a ver ...
 • Perllongament del Trambaix a Sant Boi de Llobregat 

  Molina Nicolás, Hèctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el projecte proposat s'estudia la connectivitat de Sant Boi de Llobregat, on es troba una mancança de xarxes útils de transport públic. Es proposa un perllongament de la xarxa tramviària que augmentarà les opcions de ...
 • Avantprojecte del pas per a ferrocarril sobre l’AP-7 - Reus 

  Maté Estivill, Quim (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte descriu una solució a un pas superior per a ferrocarril a una nova línia programada al Pla Territorial Parcial de Tarragona. Aquesta obra ha de superar un obstacle de 40 metres, l'AP-7, assolits amb una secció ...
 • Rehabilitación y ampliación del Aparcament Església Sant Antoni (Guixera d’en Bonastre) 

  Fisa Botella, Eduard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-16)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest treball es realitza un anàlisis d'alternatives per a la realització d'un nou edifici d'aparcament a Corbera de Llobregat. En ell es presenten diferents alternatives de disseny funcional, d'estructura i de fonaments ...
 • Aparcamiento subterráneo en el Jardi de Les Tres Torres 

  Huelin Cánovas, Diego (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Un projecte constructiu que te com a objectiu la valoració de les obres necessàries per la construcció d’un aparcament subterrani al jardí de les Tres Torres, amb la finalitat de solucionar la necessitat de demanda ...
 • Estudio sobre la adherencia de armaduras pretesas y su influencia en el fallo a cortante 

  Casanova Verge, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-16)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En elements de formigó pretesat, l'adherència entre armadura pretesa i el formigó és una propietat fonamental per assegurar la integritat estructural. L'acer pretensat té una doble funcionalitat, per una banda, es fa ...
 • Variant del nucli de la Guixa, a la carretera BV-4316. T.M. Vic 

  Krimo-Ed-Dahbi, Ilyas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte es tracta de la construcció de la Variant de la carretera de la Diputació de Barcelona BV-4316 i el seu pas per la localitat de Sentfores del municipi de Vic.
 • Anàlisi de la mobilitat sostenible i propostes de la xarxa ciclada a Terrassa 

  Yébenes Salmerón, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-10-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present Treball Final de Grau tracta principalment sobre el disseny d’una sèrie de propostes per la xarxa ciclada de Terrassa. Aquesta motivació per l’elaboració d’aquestes propostes neix amb la intenció de promoure la ...

View more