El Grau en Tecnologies Marines és la denominació posterior del Grau en Enginyeria Marina, per mandat de sentència judicial i amb efectes en el curs 2014-2015 per a les persones titulades a partir de la data de la sentència.

Recent Submissions

View more