Recent Submissions

 • Análisis y mejora del flujo de stocks en el almacén central de una empresa de masas congeladas 

  Félix Tapia, Carlos Armando (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-10-17)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El siguiente trabajo analiza una serie de problemas en la red logística de una empresa de masas congeladas y mediante la metodología de schudeling propone un punto de mejora en la asignación de muelles de carga.
 • Increment de l'eficiència i la productivitat en la planta de desfibrat 

  Vendrell Torrents, Roger (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-07-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Implantació de la metodologia 5S a la fase d'acabat d'una planta d'injecció de plàstic 

  Oriol Ibarz, Marina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   AB Industries
  El projecte sorgeix de la necessitat que té l’empresa AB Industries en crear una nova organització que sigui flexible per adaptar-se a un entorn que es troba en constant canvi, sigui eficient i estigui focalitzada al ...
 • Estudio de la aplicación del Kamishibai en la industria de estampación y soldadura 

  Nikolov Terziev, Vasil (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-06-15)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:   Snop Estampación
  El propósito principal del presente estudio es la revisión y estudio de los métodos de trabajo del Lean Manufacturing, incidiendo en los detalles de cada herramienta con la intención de fortalecer la mejora ...
 • Càlcul dels costos de qualitat 

  Sanchez Diez, Marcos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-21)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Schneider Electric
  Aquest treball consisteix en el càlcul dels costos de no qualitat referents a l’empresa Schneider, més concretament a la seva planta de Capellades.Té dos parts principals a partir de les quals es desenvolupa.El primer ...
 • Fabricació d'una extrusora per crear material base per la impressió 3D 

  Báscones Brotons, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Makers Igualada
  En el següent treball s’exposa el procediment que s’ha seguit per desenvolupar, construir i instal·lar una extrusora per crear material base per la impressió 3D.
 • Instal·lacions i estudi d'eficiència energètica de l'Igualada Fashion and Design Hub 

  Bertran Martí, Francesc-Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-05-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Grup Carles Gestió i Projectes
  IGUALADA FASHION AND DESIGN HUB és un projecte encomanat per l’Ajuntament d’Igualada i realitzat per l’empresa d’arquitectes Riba Arquitectes i l’empresa d’enginyeria Grup Carles Enginyeria, empresa on ha treballat el ...
 • Implantació a fàbrica i proposta de millora d'una línia de muntatge de retrovisors 

  Amado Ràfols, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-22)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Fico Cables
  El projecte presentat en aquest document, detalla la implantació d’una línia de muntatge a les instal·lacions de una empresa i la proposta d’una eina digital com a millora del procés de càrrega de línies de producció. El ...
 • Millora de la productivitat aplicant la filosofia Lean Manufacturing en un operador logístic 

  March Torné, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-10-20)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   CEVA Logistics
  El projecte: millora de la productivitat aplicant la filosofia “Lean manufacturing” en un operador logístic, és un projecte realitzat a Ceva Logistics, empresa multinacional del sector de la logística. La idea d’aquest ...
 • Circularitat del sector tèxtil : cas del cotó 

  Garcia Barba, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La societat, a poc a poc, és més conscient de la importància de cuidar el medi ambient. Múltiples problemes climàtics agreugen el nostre hàbitat i cal portar solucions per a un futur més sostenible. Un sector contaminant ...
 • COVID-19, viajero inesperado 

  Villanueva Vilarrubias, Mariona (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-07-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Este proyecto tiene como objetivo observar la influencia del turismo en la evolución del Covid-19.Para realizar este análisis se ha creado una base de datos con información sobre turismo y Covid-19 en los 194 países. Los ...
 • Estudio del equilibrado de líneas de montaje por medio de un algoritmo de colonia de hormigas 

  García López, Susana (Universitat Politècnica de Catalunya, 2021-01-27)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el presente trabajo se diseña un algoritmo basado en la metaheurística de optimización de colonia de hormigas (Ant Colony Optimization, ACO) para la resolución de problemas de equilibrados de líneas de montaje simples ...

View more