Recent Submissions

 • Adaptación de la empresa INOVYN a la nueva normativa ambiental y de su laboratorio a cambios futuros 

  Ruiz Moreno, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-16)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:   Inovyn España
  La memoria del Trabajo de Fin de Grado que se presenta a continuación trata sobre la adaptación de la empresa INOVYN a la nueva normativa ambiental y de su laboratorio a cambios futuros. Por lo que respecta a la normativa, ...
 • La petjada de carboni d'un esdeveniment: la festa universitària de Sant Albert 2016 

  Magdy Fouad Bahr, Ehab (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-02)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és avaluar les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) d’un esdeveniment. Com a cas d’estudi ens centrarem en la coneguda festa de Sant Albert celebrada, aquest curs, el divendres dia 18 ...
 • Aplicacions del bio-residu del safrà 

  Canales Bravo, Míriam (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Des de l'antiguitat el safrà ha estat una espècia molt apreciada per les seves propietats. Amb el temps i degut al decreixement de l’economia mundial moltes de les empreses productores de safrà han reduït les vendes o fins ...
 • Estudi de les propietats depilants de l'extracte d'una planta 

  Singla Just, Berta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2015-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El procés d'adobament comporta processos químics i mecànics sobre les pells dels animals. La indústria adobera busca com reduir l'impacte mediambiental en els seus efluents i residus. Aquest projecte es basa en fer servir ...
 • Caracterització de resines naturals 

  Conde Mateos, Mireia (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En aquest projecte s’ha realitzat un estudi analític de resines naturals procedents de la família Pinaceae, a fi d’identificar les substàncies volàtils que les composen i si és possible establir-ne semblances i diferències ...
 • Desenvolupament d'un additiu inclusor d'aire amb propietats de reductor d'aigua d'altes prestacions. 

  Gázquez Graupera, Rubén (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El present projecte fa referència al desenvolupament, en una empresa privada de lubricants industrials, d’un producte/additiu per a la indústria del formigó. El producte estudiat és un additiu inclusor d’aire, en el qual, ...
 • Emulsions d'aigua en gasoil. 

  Gibert Buxeda, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2013-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Pensant en la importància de la cura del medi ambient, i tenint en compte els problemes de contaminació, especialment a les ciutats, s'han realitzat diferents estudis sobre nous combustibles més ecològics. L’objectiu ...
 • Implantació de la UNE-EN ISO 22716 en una planta d'envasats de cosmètics. 

  Cantarell Bernadó, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2014-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte consisteix en la implementació de la Norma ISO 22716 de Bones Pràctiques Cosmètiques a la secció d’envasat de la nostra planta de producció. S’ha començat per fer una primera inspecció en cadascuna de les ...