Show simple item record

dc.contributorParís Viviana, Oriol
dc.contributorCaballero Mestres, Antonio
dc.contributor.authorAguado Martínez, Montserrat
dc.contributor.otherUniversitat Politècnica de Catalunya. Departament de Construccions Arquitectòniques II
dc.date.accessioned2015-03-04T09:30:17Z
dc.date.available2015-03-04T09:30:17Z
dc.date.issued2014-11
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099.1/25408
dc.description.abstract[CATALÀ] Que la construcció de noves edificacions suposa un alt percentatge del les emissions de CO2 a Europa i que és una de les activitats més contaminants del planeta, es una dada real i significativa digne de ser analitzada i millorada en tot el que ens sigui possible. Per aquesta raó arquitectes i projectistes haurien de garantir que les edificacions tinguin el menor impacte ambiental possible, escollint uns dissenys i productes que respectin més el medi ambient, generant un cost ambiental menor. La finalitat d’aquest TFG ha estat obtenir una visió real dels consums derivats de la construcció de dos edificis d’habitatges per a joves situats a Barcelona, tant durant la fase d’execució com en la fabricació i construcció dels elements utilitzats a la mateixa edificació; i analitzar la possibilitat d’amortitzar aquests consums en un futur. Així com fer una comparació entre els dos models estudiats per tal de anomenar un “edifici guanyador”, que serà aquell que presenti millors valors sostenibles, és a dir, aquell que contamini menys i/o que tingui una major grau de desmuntabilitat. Per portar a terme aquesta investigació s’han analitzat els edificis des de la fase de construcció fins a una fase final de deconstrucció de l’edificació, diferenciant, en aquesta última fase les parts que es poden extreure i tornar a utilitzar en unes altres construccions, de les parts no reutilitzables. D’aquesta forma, analitzant els edificis des del punt de vista del cicle de vida dels materials, és a dir, des de la seva fabricació fins la possible reutilització del mateix, es pot obtenir un valor de la quantitat de CO2 recuperable gràcies a reutilitzar aquests materials de l’edifici, evitant així un augment d’emissions de CO2 al construir nous materials, elements i sistemes constructius. Aquestes investigacions s’han fet mitjançant una sèrie d’eines de ponderació, útils per als dos models estudiats i que, amb les quals, també es podrien analitzar altres edificis diferents i comparar-los posteriorment. Amb aquestes instruments de càlcul es podrien estudiar els edificis sosteniblement per adelantat, sabent l’impacte ambiental que suposa la seva construcció i tenir així una visió real d’aquestes dades abans de la seva execució. D’aquesta forma es poden arribar a prendre decisions sobre possibles canvis a fer a les edificacions abans de la seva construcció per tal d’optimitzar al màxim els recursos dels que disposem i millorar els costos ambientals generats. Amb la finalitat desitjada de fer que el medi ambient no quedés tant malparat en les construccions de noves edificacions i de fer un ús més responsable de l’escorça terrestre i dels recursos que ens presta la natura. [ANGLES] The construction of new buildings represents a high percentage of CO2 emissions in Europe and is one of the most polluting the planet, it is a real data to be analyzed and improved in any way possible. For this reason architects and designers should ensure that buildings have the least possible environmental impact, choosing designs and products more environmentally friendly, generating a lower environmental cost. The purpose of this investigation was to obtain a real vision of consumption resulting from the construction of two residential buildings for youth located in Barcelona, during the implementation phase, manufacturing and construction elements used in the same construction; and analyze the possibility of amortizing such consumption in the future. Well as a comparison between the two models studied in order to call a "winning building" that will be presented by the best sustainable values, namely, those who pollute less and / or have a greater removablity. To carry out this research analyzed the buildings from the construction phase to the final phase of deconstruction of the building, including, in this last phase the parties can be extracted and reused in other buildings of non-reusable parts. Thus, analyzing the buildings from the point of view of the life cycle of materials, namely, from manufacture to the possible reuse of the same, you can get a value of the recoverable amount of CO2 through reuse the materials of the building, thus avoiding an increase of emissions of CO2 build new materials, components and building systems. This research was done using a series of tools weighting, useful for both the models and, with them, could also analyze other buildings and compare them later. These tools could be studied buildings sustainably in advance, knowing the environmental impact resulting from the construction and thus have a real vision of this data before execution. This way you can make decisions about possible changes to the buildings before its construction in order to optimize the resources we have and improve the environmental costs generated. with the intended purpose of making the environment does not become so damaged by the construction of new buildings and a more responsible use of the earth's crust and the resources that nature provides.
dc.language.isoeng
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.rightsAttribution-NoDerivs 3.0 Spain
dc.rights.urihttp://creativecommons.org/licenses/by-nd/3.0/es/
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Energies::Impacte ambiental
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Edificació::Construcció sostenible
dc.subject.lcshPublic housing
dc.titleAnàlisis de les emissions de CO2 en la construcció d’habitatges i l’estudi del seu coeficient de retorn
dc.title.alternativeAnàlisis de les emissions de CO2 en la construcció d’habitatges i l’estudi del seu coeficient de retorn als edificis situats a Torre Baró a Barcelona
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacHabitatges
dc.rights.accessOpen Access
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
dc.audience.degreeGRAU EN CIÈNCIES I TECNOLOGIES DE L'EDIFICACIÓ (Pla 2009)


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Attribution-NoDerivs 3.0 Spain
Except where otherwise noted, content on this work is licensed under a Creative Commons license : Attribution-NoDerivs 3.0 Spain