Show simple item record

dc.contributorComas Angelet, Jordi
dc.contributor.authorComas Vidal, Martí
dc.coverage.spatialeast=3.085680923837913; north=41.86673933674771; name=Calonge, Girona, Espanya
dc.date.accessioned2014-12-17T13:07:54Z
dc.date.available2014-12-17T13:07:54Z
dc.date.issued2014-12-10
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/2099.1/24294
dc.description.abstractIn this final grade work the actual status of the fertility of the soil has been studied in one farm located in Baix Empordà, Girona. Different rules have been established depending on which crop was going to be studied because in the farm there are vineyards, olive trees, fruit trees and an orchard. So the effects of levelling out the soil in different plots and the meaning of the differences in the crop of the same plot have been studied for vineyards and olives trees. It has shown that levelling out the soil is a negative practice and the differences in the crop are because a bigger capacity of the plants to grow because certain characteristics of the soil. The nutritive statuses (chemical fertility) of the soil and also its structure (physical fertility) have been studied for the orchard. It has been studied that its structure complicates de draining of the soil. Chemically, it has been seen some problems in the exchange cation complex and in the cations of change. The physical fertility of the structure of the soil and the chemical fertility have also been studied for fruit trees where problems in the structure of the soil has been seen because of the work of it, also problems for a low quantity of organic matter and some cations of change. Moreover, the type of fertilization done in the orchard and in fruit trees have been taken into account and also the water used in the orchard. It has been done a nutrient balance taking into account the manure and the fruits in the farm and it have shown that the manure application is wrong. Also the management of plagues, diseases and weeds on each crop has been taken into account. In addition, the relationships between the weed species and soil characteristics have been studied for the orchard and it had confirmed the characteristics of lack of drainage and compaction. Finally, a philosophical management plan is suggested in order to solve and correct the problems seen trying to improve and round off the farm cycle with a more organic management with less impact for the soil, the environment, the landscape and society with sowing combinations of green manure, the use of products made from plants and changing certain points of the management of the farm, between others. Key words: Fertility, soil, holistic management.  
dc.description.abstractEn aquest treball final de grau s'ha estudiat l'estat actual de la fertilitat del sòl d'una finca situada al Baix Empordà, Girona. Es van establir diferents criteris segons la tipologia de cultiu a estudiar ja que en la finca s'hi troben vinyes, oliveres, fruiters i hortalisses. Així doncs, per la vinya i l'olivera es va estudiar l'efecte de l'anivellació de parcel·les de diferents cotes i el perquè de les grans heterogeneïtats dins una mateixa parcel·la. Es va veure que aquesta anivellació és més aviat negativa i que las gran heterogeneïtats són degudes a una capacitat de creixement superior en aquestes zones degut a certes característiques del sòl. Pel que fa a les hortalisses se'n va veure l'estat nutritiu, fertilitat química, a nivell del sòl i l'estat físic de l'estructura d'aquest. Es va comprovar que l'estructura del sòl en dificulta el drenatge. Químicament s'analitzaren problemes en el complex de canvi catiònic i als cations de canvi. En quant als fruiters se'n va veure també l'estat físic de l'estructura dels sòls i, a més a més, la fertilitat química; on es veieren problemes similars del treball del sòl perjudicant l'estructura d'aquest i dificultats per falta de matèria orgànica i d'alguns cations de canvi. Aquesta valoració es va arrodonir, tenint en compte el tipus de fertilització realitzada en les hortalisses i els fruiters, i també l'aigua utilitzada pel reg de les hortalisses. Es feren balanços de nutrients a partir dels fems i la fruita de la finca i es veié que l'aplicació d'aquests era errònia. Per acabar de concretar es va analitzar la gestió de les plagues, malalties i flora espontània en cada un dels tipus de cultius. Pel que fa a l'horta es va veure la relació de la flora espontània amb les característiques del sòl ja observades amb anterioritat i aquestes van tornar a afirmar les característiques de falta de drenatge i compactació. Finalment, es proposa un filosòfic pla d'actuació per tal de solucionar i corregir els problemes vistos i intentar millorar i encerclar més el cicle de la finca amb una gestió més orgànica i de menys impacte pel sòl, el medi ambient, el paisatge i la societat amb la sembra de combinacions d'adobs verds, la utilització de preparats a base de plantes i el canvi en certes gestions de la finca, entre d'altres. Paraules clau: Fertilitat, sòl, gestió holística.
dc.description.abstractEn este trabajo de final de grado se ha estudiado el estado actual de la fertilidad del suelo de una finca situada en el Baix Empordà, Girona. Se establecieron diferentes criterios según la tipología de cultivo a estudiar, ya que en la finca se encuentran viñas, olivos, frutales y hortalizas. Así pues, para la viña y el olivo se estudió el efecto de la nivelación de las parcelas de diferentes cotas y el porqué de las grandes heterogeneidades dentro de una misma parcela. Se vio que ésta nivelación es negativa y que las grandes heterogeneidades son debidas a una capacidad de crecimiento superior en estas zonas debido a ciertas características del suelo. Para las hortalizas, se vio el estado nutritivo (fertilidad química), a nivel del suelo y el estado físico de la estructura de éste. Se comprobó que la estructura del suelo dificulta el drenaje. Químicamente se analizaron problemas en el complejo de intercambio de cationes y en los cationes de cambio. En frutales se observó el estado físico de la estructura del suelo y su fertilidad química donde se vieron problemas similares del trabajo del suelo perjudicando la estructura de éste y problemas por falta de materia orgánica i de algunos cationes de cambio. A esta valoración se añadió también, el tipo de fertilización realizada en la huerta y los frutales, y se valoró el agua utilizada en el riego de las hortalizas. Se realizaron balances de nutrientes con los excrementos i la fruta de la finca i se vio que la aplicación de éstos era errónea. Para concretar más también se analizó la gestión de las plagas, enfermedades y flora adventicia en cada uno de los cultivos. En huerta, además, se vio la relación de la flora adventicia con las características del suelo ya observadas con anterioridad y éstas reafirman las características de falta de drenaje y compactación. Finalmente, se propone un filosófico plan de actuación para solucionar y corregir los problemas estudiados e intentar mejorar y redondear más el ciclo de la finca, con una gestión más orgánica y de menos impacto para el suelo, el medio ambiente, el paisaje y la sociedad con la siembra de combinaciones de abonos verdes, la utilización de preparados a base de otras plantas y cambios en algunas gestiones de la finca, entre otros. Palabras clave: Fertilidad, suelo, gestión holística.  
dc.language.isocat
dc.publisherUniversitat Politècnica de Catalunya
dc.subjectÀrees temàtiques de la UPC::Enginyeria agroalimentària::Ciències de la terra i de la vida::Edafologia
dc.subject.lcshSoil fertility
dc.subject.otherFertilitat
dc.subject.otherSòl
dc.subject.otherGestió holística
dc.subject.otherAgricultura regenerativa
dc.titleEstudi de la fertilitat dels sòls de l’explotació Mas Ponsjoan al Baix Empordà
dc.typeBachelor thesis
dc.subject.lemacSòl -- Investigació
dc.subject.lemacSòl--Ús agrícola
dc.rights.accessOpen Access
dc.date.updated2014-12-11T06:40:42Z
dc.audience.educationlevelGrau
dc.audience.mediatorEscola Superior d'Agricultura de Barcelona


Files in this item

Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

All rights reserved. This work is protected by the corresponding intellectual and industrial property rights. Without prejudice to any existing legal exemptions, reproduction, distribution, public communication or transformation of this work are prohibited without permission of the copyright holder