El Grau en Enginyeria Marina passa a denominar-se Grau en Tecnologies Marines, per mandat de sentència judicial i amb efectes en el curs 2014-2015 per a les persones titulades a partir de la data de la sentència.

Recent Submissions