Recent Submissions

 • Aixecament topogràfic i modelització del terreny del tram de ferrocarril en el seu pas per Callús 

  Bermejo Cardona, Raül (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present treball es descriu les actuacions necessàries per a desviar la via del tren de sals potàssiques, en el tram que travessa el municipi de Callús, passant per l’interior del nucli urbà. El tren que afecta al ...
 • Projecte d’ampliació i declaració d’impacte ambiental de la pedrera “Sant Vicenç” 

  Marquès Royo, Judit (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En el present treball es descriu la descripció del projecte de restauració i la proposta d’ampliació de l'activitat extractiva de d'extracció de roca calcària ornamental de concessió C anomenada "Sant Vicenç", situada als ...
 • Identificació de la wolframita a partir de pixels mitjançant Machine Learning 

  Abril Soler, Toni (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Cada vegada més, es persegueix aconseguir millores d’eficiència i l’abaratiment de qualsevol tasca a realitzar dins d’una empresa, amb l’objectiu de ser més competitiu al mercat i sobretot, anar per davant a la teva ...
 • Quarry mining 

  Adán Fernández, Alejandro (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  This project is a theoria and empirical summary of a real gravel mine. We use the theorical methods of the quarry knowledge, to describe a real gravel pit. This is the base of the first part of the project, where we describe: ...
 • Optimisation of tungsten ore processing through a deep mineralogical characterisation and the study of the crushing process 

  Bascompte Vaquero, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Chalmers tekniska högskola
  The unstoppable increasing global demand for metals calls for an urgent development of more efficient extraction and processing methods in the mining industry. Comminution is responsible for nearly half of the energy ...
 • Anàlisi interferomètric de la conca potàssica catalana 

  Rodríguez Quipusco, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest treball consisteix en l’estudi de subsidència amb el processat d’imatges amb el mètode DInSAR de les zones de Sallent i Súria on es du a terme una activitat minera subterrània. Les dades de partida que es faran ...
 • Metalogénesis del yacimiento San José, Oruro, Bolivia 

  Sidki Rius, Nor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El distrito minero de Oruro se encuentra ubicando en la Faja Estannífera de la Cordillera Central Andina, que aloja diversos depósitos de Sn-Zn-Pb-Ag. El depósito de San José es uno de los más representativos de este ...
 • Caracterització de textures sobre núvols de punts 

  Solà Roca, Joan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  La principal finalitat del treball és poder filtrar núvols de punts de forma automàtica creats a partir del mètode fotogramètric amb el programari lliure “CloudCompare” i el seu pluguin “CANUPO” un programari que només ...
 • Optimització d'un sistema de ventilació d'una mina subterrània 

  Gisbert Arnau, Ramon (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Un dels principals perills de les mines subterrànies és el risc d’incendi i explosions. Afortunadament no és comú, però quan succeeixen, tenen suficient potencial per causar la pèrdues de vides i la parada temporal de ...
 • Reactores nucleares de IV generación 

  Martínez Moreno, Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este trabajo se recoge la búsqueda de información de los reactores nucleares de IV Generación, que se espera que estén construidos a escala comercial entre los años 2030 y 2040. Recoge datos como el espectro, el ...
 • Estudio mineralógico del yacimiento de Poopó como una herramienta para la optimización de su aprovechamiento 

  Payà Campo, Anna María (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En este trabajo se presentan los resultados del estudio geológico y mineralógico llevado a cabo en el yacimiento de Poopó, Bolivia (19K 714912m E, 7966552m S). El estudio se ha realizado para apoyar las actividades de la ...
 • Projecte d’una instal·lació geotèrmica de molt baixa entalpia per a un habitatge unifamiliar 

  Vall Zamora, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-01)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquest projecte és estudiar la viabilitat que tindria el fet de canviar el sistema de climatització actual de caldera de gasoil per un sistema més eficient com és el geotèrmic amb una sonda vertical, per a un ...

View more