Now showing items 13-24 of 97

  • Desenvolupament d‘una aplicació android per la gestió d'un club de tennis i pàdel 

   Bruch Batlló, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El projecte consisteix en el desenvolupament d’una aplicació mòbil per Android ajustada al control d’un club de tennis i pàdel com el de Navàs. L’aplicació disposa de funcionalitats separades segons si ets un usuari normal ...
  • Clinical management 

   Pina Camprubí, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L’objectiu principal d’aquest projecte és construïr un programa que pugui ajudar al professional a realitzar totes les tasques neccesàries en aquesta professió, en un sol programa informàtic i que a més això és pugui dur ...
  • Automatització de testing i validació per aplicacions C en sistemes encastats 

   Grífol Álvarez, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   Covenantee:   Ficosa Electronics
   En aquest treball de final de grau, es desenvoluparà una metodologia de treball amb una sèrie d'eines, que un cop integrades dins d'un projecte dedicat al desenvolupament de software, es permeti i faciliti la creació de ...
  • Experiència de tests unitaris amb automatització via VectorCAST i Jenkins 

   Garcia Gil, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Quan es desenvolupa programari, a part de la tasca bàsica d’escriure codi, la detecció i prevenció d’errors és un punt clau si volem que l’eina que es crea funcioni com és degut. Aquesta meta l’aconseguim mitjançant el ...
  • Disseny d'un servei de computació paral·lela i distribuïda 

   Martín Máximo, Esteve (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   L'objecte d'aquest treball és explorar i experimentar amb la programació paral.lela en clústers de computadors. Aquest model de programació és, segurament, un dels que ha resultat més fructífer. El treball inclou una ...
  • Geolocalització amb Android sense utilitzar els serveis de Google 

   Mas Divins, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Actualment existeixen moltes aplicacions mòbil per a obtenir i processar les dades de localització, tant fora de línia com en línia. El problema principal és que la majoria d’aquests programes utilitzen els serveis de ...
  • Missing Persons App: an Android app for missing people 

   Moreno Puig, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   During the last years, the smartphone industry has really advanced by leaps and bounds. In 2017, the number of smartphone users was 2.4 billion, with an increase of 10,8% respecting the year before. As we can see, there ...
  • Protocol de comunicació CAN 

   Sánchez Arias, Omar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte està dividit en 3 parts. En la primera part s’explica una introducció del bus CAN: la historia del protocol, quan va ser publicat i per quin motiu; seguit dels objectius d’aquest projecte. En la segona ...
  • Compartició de secrets 

   Rivas Roman, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   Aquest projecte tracta de la compartició de secrets, sobre els mètodes i sistemes que hi ha actualment per compartir informació de manera secreta entre un grup d’usuaris. Hi ha diversos mètodes matemàtics que expliquen com ...
  • Sistema de telemetria per a un monoplaça de Formula Student 

   Auguets Hernandez, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Bachelor thesis
   Restricted access - author's decision
   El perquè d’aquest projecte neix amb la necessitat que l’equip Dynamics UPC Manresa pugui visualitzar la informació del monoplaça quan aquest està en marxa. Per aquest motiu, en aquest treball es pretén crear un sistema ...
  • Guia de bones pràctiques per mantenir la privacitat en un món connectat 

   Kharbouch, Hafid (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
   Bachelor thesis
   Open Access
   El tema que es tractarà en aquest projecte serà la privacitat en un món connectat, concretament quin és el grau de privacitat ofert pels diferents serveis usats dia a dia. L'anàlisi que es farà es basarà en les característiques ...
  • Planta piloto laboratorio de minas 

   Macutela Villarreal, Pavel Alfredo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
   Bachelor thesis
   Open Access
   En este proyecto en el cual he trabajado como becario de la UPC durante un año, busca la monitorización y control de diferentes procesos de la planta piloto en el laboratorio de minas, que no estaba adaptado para poder ...