Enviaments recents

 • Sensorització portàtil d'edificacions 

  Serra Padró, Guillem (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en desenvolupar un sistema portable de recollida de dades en interiors o edi ficacions. La solució consisteix en sensors de temperatura, llum, i so controlats individualment per un microcontrolador. ...
 • Estudi de la implantació de IPv6 a la xarxa guifi.net 

  Masip Riera, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  En aquest treball s'explicarà com funciona la xarxa guifi.net IPv4 i es far a una proposta de com podria ser la xarxa amb IPv6. Finalment, es realitzarà una prova per verificar la proposta.
 • Sensor de posició basat en processament d'imatge en un dispositiu FPGA 

  Clemente Martí, Ricard (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Aquest projecte tracta sobre com fer un sensor de posició senzill a partir d'una càmera i una FPGA que detecta una línia negre sobre un fons blanc i sap dir-ne la seva inclinació. Finalment s'utilitza per el control d'un ...
 • Sistema de telemesura i teleassistència mèdica domiciliari 

  Lanuza Fisas, Oriol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en dissenyar i implementar un sistema capaç de gestionar els resultats de mesures mèdiques, realitzades pels pacients remotament. Aquest sistema permet dur a terme un seguiment telemàtic de ...
 • Implementació del nou protocol·lari de seguretat a l'empresa Mapro : Implementació del protocol IEEE 802.1X on es treballarà amb el protocol d’autentificació RADIUS 

  Pradas Sabariego, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Mapro Sistemas de Ensayo
  Aquest projecte neix d’una necessitat. En aquests moments estic fent pràctiques al departament de i+D1 a una empresa: Mapro. A l’empresa treballa personal intern i d’altres que són externs (subcontractats). Tota persona ...
 • Desenvolupament d’una aplicació mòbil d’enquestes per als clients del CAR 

  Téllez Solano, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Infoserveis Tecnologia
  En aquest document hi podem trobar els llenguatges de programació, tecnologies utilitzades, metodologies de treball i la implementació que s’ha dut a terme per desenvolupar el treball final de grau titulat Desenvolupament ...
 • Sistema de control d'un robot via web 

  Plans Castelló, Arnau (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte consisteix en un sistema que permet controlar un robot, en el nostre cas LEGO Mindstorm, via navegador web. La idea principal forma part del concepte Internet of Things (IoT) ja que donem la capacitat al ...
 • Aplicació per demanar hora i consultar l'historial 

  Ibarra Valero, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El projecte tracta d’un aplicació programada en Java per dispositius mòbils, en concret els dispositius que utilitzen el sistema operatiu Android. S’ha triat aquest sistema per ser un dels que més fàcil accés es pot disposar ...
 • Casc per a personal de serveis d'emergència controlat per veu 

  Boada Torre-Marín, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte ha pretès la creació d’un prototip d’equip de protecció individual que permeti la interacció amb diferents actuadors mitjançant un control per veu, facilitant i fent més segures les accions del portador en ...
 • Sistema de posicionament en interiors a través d’una càmera 

  Figueroa Moreno, Robert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
 • Lectura remota de comptadors analògics 

  Caldera Sànchez, Raül (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Aquest projecte té el propòsit fer possible la lectura a distància de diferents comptadors analògics, per tal de tenir un millor control i seguiment del consum energètic, ja sigui d’ una casa, d’ una empresa, etc… i per ...
 • Posicionamiento en interiores a través de puntos de accesos 

  Campoverde Schrader, Cristhian Martin (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Treball Final de Grau
  Accés obert
  Este proyecto consiste en el desarrollo de un sistema que permita la localización de un terminal usando puntos de accesos. El proyecto se ha centrado en la captura de señales de fuerza en cada sección de un plano determinado, ...

Mostra'n més