Recent Submissions

 • Integración de un módulo aplicador de etiquetas en una impresora por transferencia térmica 

  Dorado González, Àlex (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-01-23)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Macsa
  El proyecto abarca la creación de una línea de equipos industriales propios y modulares de impresoras y aplicadoras de etiquetas trabajando en tiempo real, con alta fiabilidad en equipos y materiales y con conectividad ...
 • Desenvolupament d‘una aplicació android per la gestió d'un club de tennis i pàdel 

  Bruch Batlló, David (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte consisteix en el desenvolupament d’una aplicació mòbil per Android ajustada al control d’un club de tennis i pàdel com el de Navàs. L’aplicació disposa de funcionalitats separades segons si ets un usuari normal ...
 • Clinical management 

  Pina Camprubí, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu principal d’aquest projecte és construïr un programa que pugui ajudar al professional a realitzar totes les tasques neccesàries en aquesta professió, en un sol programa informàtic i que a més això és pugui dur ...
 • Automatització de testing i validació per aplicacions C en sistemes encastats 

  Grífol Álvarez, Aleix (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Ficosa Electronics
  En aquest treball de final de grau, es desenvoluparà una metodologia de treball amb una sèrie d'eines, que un cop integrades dins d'un projecte dedicat al desenvolupament de software, es permeti i faciliti la creació de ...
 • Experiència de tests unitaris amb automatització via VectorCAST i Jenkins 

  Garcia Gil, Adrián (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Quan es desenvolupa programari, a part de la tasca bàsica d’escriure codi, la detecció i prevenció d’errors és un punt clau si volem que l’eina que es crea funcioni com és degut. Aquesta meta l’aconseguim mitjançant el ...
 • Geolocalització amb Android sense utilitzar els serveis de Google 

  Mas Divins, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Actualment existeixen moltes aplicacions mòbil per a obtenir i processar les dades de localització, tant fora de línia com en línia. El problema principal és que la majoria d’aquests programes utilitzen els serveis de ...
 • Missing Persons App: an Android app for missing people 

  Moreno Puig, Pol (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  During the last years, the smartphone industry has really advanced by leaps and bounds. In 2017, the number of smartphone users was 2.4 billion, with an increase of 10,8% respecting the year before. As we can see, there ...
 • Disseny d'un servei de computació paral·lela i distribuïda 

  Martín Máximo, Esteve (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L'objecte d'aquest treball és explorar i experimentar amb la programació paral.lela en clústers de computadors. Aquest model de programació és, segurament, un dels que ha resultat més fructífer. El treball inclou una ...
 • Protocol de comunicació CAN 

  Sánchez Arias, Omar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte està dividit en 3 parts. En la primera part s’explica una introducció del bus CAN: la historia del protocol, quan va ser publicat i per quin motiu; seguit dels objectius d’aquest projecte. En la segona ...
 • Compartició de secrets 

  Rivas Roman, Juan (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte tracta de la compartició de secrets, sobre els mètodes i sistemes que hi ha actualment per compartir informació de manera secreta entre un grup d’usuaris. Hi ha diversos mètodes matemàtics que expliquen com ...
 • Sistema de telemetria per a un monoplaça de Formula Student 

  Auguets Hernandez, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  El perquè d’aquest projecte neix amb la necessitat que l’equip Dynamics UPC Manresa pugui visualitzar la informació del monoplaça quan aquest està en marxa. Per aquest motiu, en aquest treball es pretén crear un sistema ...
 • Guia de bones pràctiques per mantenir la privacitat en un món connectat 

  Kharbouch, Hafid (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El tema que es tractarà en aquest projecte serà la privacitat en un món connectat, concretament quin és el grau de privacitat ofert pels diferents serveis usats dia a dia. L'anàlisi que es farà es basarà en les característiques ...

View more