L'Institut Universitari de Recerca en Ciències i Tecnologies de la Sostenibilitat (IS.UPC) és una unitat bàsica de la UPC que s’organitza com a institut per a la promoció i la realització de recerca en sostenibilitat.

Un dels seus camps d'actuació és l'organització de Màsters Oficials especialitzats en la sostenibilitat del desenvolupament dels àmbits competencials propis de l’arquitectura, les ciències i l’enginyeria.

En relació amb aquesta formació de postgrau, podeu consultar els projectes finals presentats als següents Màsters Oficials: