El Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports és un màster habilitant per exercir la professió regulada d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports. El seu objectiu és la formació d’enginyers/res multidisciplinars amb una àmplia competència tecnològica generalista en les àrees tradicionals de l’enginyeria.

Envíos recientes

 • Modelització 3D de la hidrodinàmica de l'embassament de Riba-roja al riu Ebre 

  Sol Sala, Ada (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-22)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  En aquest treball s’han realitzat tres escenaris hidrodinàmics tridimensionals, per cabals constants d’entrada, per l’entrada del hidrograma d’avingudes del 2008 i per l’entrada de cabal i concentració de 0.02 kg/m3 constant, ...
 • Implementation and validation of a Herschel-Bulkley PFEM model in Kratos Multiphysics 

  Tomás Pozo, Timur (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-22)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  L'objectiu d'aquest treball de final de màster és la implementació i validació, mitjançant exemples en la literatura, de la llei constitutiva de Herschel-Bulkley de la dinàmica de fluids mitjançant el mètode d'elements ...
 • Projecte constructiu de passarel·la de vianants sobre la riera Berenguer a Riells i Viabrea 

  Comas Cano, Andrea (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso restringido por decisión del autor
  Riells i Viabrea és un municipi de la sub-comarca del Baix Montseny i de la comarca de la Selva. Va experimentar un creixement demogràfic acusat durant els finals de la dècada dels 90. Al llarg dels darrers anys s’ha ...
 • Desdoblamiento de vía de la línea R3 de Rodalies de Catalunya. Tramo La Llagosta - Parets del Vallès 

  Vidal Benitez, Abel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  El Plan Director de Infraestructuras recoge el desdoblamiento total de la via en la Linea de Cercanias R3 desde el Area Metropolitana hasta la estacion de Vic. El presente proyecto desarrolla la solucion de unos de los ...
 • Avaluació de l’impacte per la finalització de la concessió de l’Autopista AP-7 al tram La Jonquera-Girona 

  Córcoles Cueto, Laura (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso restringido por decisión del autor
  Per primer cop a la història el govern actual va decidir no prolongar els contractes de concessió de les autopistes estatals que tenien un venciment pròxim. Així doncs, en els últims anys s’han alliberat més de 1.000 ...
 • Estudio financiero del beneficio inducido por la remodelación del paseo marítmo del puerto de Palma de Mallorca aplicando el método MEIPOR 

  Matilla Belmonte, Carlos (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-17)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso restringido por decisión del autor
  L'objectiu d'aquest treball era comprovar, aplicant la metodologia MEIPOR, si la futura remodelació del passeig marítim del port de Palma de Mallorca produirà un efecte positiu o negatiu per a la ciutat. A través de la ...
 • Condicionament de les carreteres TV-7221 i T-722 d'Alcover a l'A-27 pel Milà a la comarca de l'Alt Camp 

  Montañà Perramon, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-16)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso restringido por decisión del autor
  L’objecte del present Treball de Final de Màster és la de justificar la necessitat d’actuació de millora de les carreteres TV-7221 i T-722 en el tram des d’Alcover fins l’A-27, als termes municipals d’Alcover, El Milà i ...
 • Introducing sustainability in supply chain: application to Hilti 

  Ozcáriz Lindstrom, Mikel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-15)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  Realizado en/con:   Eidgenössische Technische Hochschule Zürich / Hilti Corporation
  La sostenibilitat de les nostres cadenes de subministrament que cada cop son més complexes i globals, és una preocupació important en la gestió estratègica d’aquestes. Tant a l'acadèmia com a la indústria, s'estan invertint ...
 • Pasarela para acceso a estación de metro en Doha (Qatar) 

  Moreno Roca, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-15)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso restringido por decisión del autor
  Descripció del desenvolupament de la solució adoptada en el projecte estructural d'una pasarela peatonal d'emergencies per desembarcar des del metro de la Red Line de Doha.
 • Area integrada de parking disuasorio en la confuencia de la Autopista AP-7 y las lineas de FGC S1 y S7 y Renfe R8 

  Pujol Martín, Jerónimo (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-15)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  La presencia de parkings disuasorios junto a urbes densamente pobladas, cuyas condiciones del tráfico generan congestiones en horas punta, y que disponen de red de transporte público que pueda parcialmente solventar este ...
 • Caracterització de l'episodi "Glòria" a la Conca del Tordera mitjançant modelització hidrològica distribuïda 

  Salavert Otal, Raquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-15)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  Realizado en/con:   Centre Internacional de Mètodes Numèrics a l'Enginyeria
  El gener del 2020 es va produir un gran temporal “Glòria” que va causar afectacions a tota Catalunya, sobretot a la conca de la Tordera, on hi va haver infraestructures greument danyades i inundacions. L’estudi de temporals ...
 • BVP Best Value Procurement en el sector de la construccion 

  Rovira Fola, Marc (Universitat Politècnica de Catalunya, 2022-02-16)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Acceso abierto
  Desde la crisis económica de 2008 muchos sectores vieron la necesidad de aplicar un cambio en sus prácticas. En particular el sector de la construcción, dada su alta correlación con la economía general de un país, se vio ...

Muestra más