El Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports és un màster habilitant per exercir la professió regulada d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports. El seu objectiu és la formació d’enginyers/res multidisciplinars amb una àmplia competència tecnològica generalista en les àrees tradicionals de l’enginyeria.

Recent Submissions

View more