El Màster universitari en Enginyeria de Camins, Canals i Ports és un màster habilitant per exercir la professió regulada d'Enginyer/a de Camins, Canals i Ports. El seu objectiu és la formació d’enginyers/res multidisciplinars amb una àmplia competència tecnològica generalista en les àrees tradicionals de l’enginyeria.

Enviaments recents

 • Base de dades global de la implementació i evolució de l'energia eòlica offshore 

  Obiols Serra, Josep Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-20)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Al llarg d’aquest tesina s’ha dut a terme un estudi de l’estat de l’art de l’energia eòlica offshore mitjançant la creació d’una base de dades pròpia i la posterior manipulació d’aquesta per extreure’n informació ...
 • Financial assessment of high-speed rail investments: The example of Spain 

  Nijssen Comalrena de Sobregrau, Carolina (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-05)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Over the last 20 years, the high-speed rail system in Europe has undergone a major development due to reduced travel times, increased train frequencies and improved quality of service. However, the construction of a new ...
 • Dimensionament d'una xarxa exprés de mercaderies urbanes. Cas aplicat a Shargo 

  Valls Comamala, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-13)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  Realitzat a/amb:  Shargo
  Després de treballar durant gaire bé un any en una empresa de logística on es realitzen entregues exprés en menys d’una hora a la ciutat de Barcelona vam veure la necessitat de trobar un sistema que pogués ajustar el ...
 • Anàlisi cost-benefici d'una proposta de peatge urbà a l'àmbit de la ciutat de Barcelona 

  Reixach Escutia, Jaume (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El creixement progressiu del transport privat observat durant les últimes dues dècades en entorns urbans arreu del món ha propiciat l’aparició de greus problemes (pèrdua de temps de viatge, contaminació ambiental, ...
 • Perspectivas técnicas y comerciales del Corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona 

  Bellavista Crespo, Bernat (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  A lo largo de la historia de estemodo de transporte, la velocidad máxima de circulación se ha ido incrementando a medida que las necesidades comerciales lo hacian aconsejable. El objeto de este trabajo es tratar de ...
 • Sistemas de transporte a la demanda en áreas periurbanas de Catalunya y sus costes sociales. Caso práctico, Camprodon 

  Okpala González, Emeka (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-20)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Traditional public transport has difficulties at serving peri-urban areas where the demand is lower or more irregular than in the city center. Transport on demand can help to optimize resources and fit the offer to the ...
 • Projecte de variant de Sant Miquel de Balenyà 

  Azagra Cabrerizo, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-14)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El presente Proyecto Final de Máster tiene por objeto justificar la necesidad de la construcción de la variante de la carretera BV–5303 entre el PK 4+450 i el PK 7+000, el tramo entre Sant Miquel de Balenyà y Seva, ...
 • Cálculo de la cobertura de la red de transporte público en el Área Metropolitana de Barcelona mediante herramientas SIG 

  Gullón Altés, Víctor (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  La realización de estudios de accesibilidad y conectividad son básicos para la planificación de una red de transporte público. Para ello, hay que definir muy claramente la diferencia entre ambos conceptos; accesibilidad ...
 • Nova estació Ribera-Salines a la xarxa de FGC 

  Blasco Mercadé, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-22)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  El present projecte constructiu descriu les actuacions principals per a dur a terme la nova estació Ribera-Salines de la xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat, al municipi de Cornellà.
 • Modelització de terraplens sobre sòls argilosos reforçats amb columnes de graves 

  Rofes Ruiz, Jordi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-06-10)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés obert
  Anàlisi del la modelització dels terraplens sobre sòls argilosos reforçats amb columnes de graves per la obtenció d'un model on la discretització de les columnes de graves pugui ser substituïda per un àrea equivalent. El ...
 • Parque eólico en Al Rajef (Jordania) 

  Abril Abad, Oscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09-20)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  El presente proyecto recoge el diseño y el proyecto constructivo del conjunto de carreteras que recorren el parque eólico de Al Rajef en Jordania. Este parque forma parte de la estrategia del gobierno jordano para conseguir ...
 • Desdoblament Carretera C-63 a Santa Coloma de Farners 

  Rodríguez Rica, Cristian (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-09)
  Projecte Final de Màster Oficial
  Accés restringit per decisió de l'autor
  La planificació de carreteres de Catalunya contempla un condicionament de la C63 del tram Lloret de Mar - Olot i el desdoblament de la via a les poblacions situades al llarg del seu recorregut, entre elles Santa Coloma de ...

Mostra'n més