El Màster universitari en Enginyeria Industrial habilita per a l’exercici de la professió regulada d’enginyer/a industrial i té com a objectiu oferir una formació tècnica i científica multidisciplinària, a partir d’una visió global en els àmbits de les tecnologies industrials.

Recent Submissions

 • Diseño, fabricación y validación del monocasco de fibra de carbono del CAT12e 

  Mir Ramón, Javier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-04)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente proyecto tiene como objetivo explicar cómo se ha diseñado, fabricado y validado el monocasco del CAT12e, el prototipo de la temporada 2018/2019 del equipo ETSEIB MOTORSPORT, que participa en la competición ...
 • Implementació d’un sistema de protecció de la línia general d’alimentació (SPL) per a instal·lacions col·lectives de recàrrega de vehicle elèctric. 

  Cuscó Isern, Sergi (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-04)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  La tecnologia del vehicle elèctric està en constant creixement i cada cop el nombre de vehicles elèctrics augmenta de forma més ràpida. Aquest creixement de vehicles elèctrics pot provocar alguns problemes en les instal·lacions ...
 • Disseny d'una central de refrigeració transcrítica amb CO2 de doble etapa i mitjana potència. 

  Lopez Asensio, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-04)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest document es troba descrit el disseny d’una central booster transcrítica, que utilitza CO2 com a refrigerant, que ha de proporcionar serveis de conservació i congelació d’aliment.Es descriuen els principals ...
 • Race game APP development and creation 

  Mas Perez, Marti (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-05)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  The project is a starting point of what could be a biggerproject. It is done as a master’sthesis and it settles the first stones to create a racinggamefor smartphones. It goes throughsome initials parts of the process such ...
 • Dimensionamiento de los equipos necesarios para bañar galletas en chocolate 

  Canela Ribas, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-02-05)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Adam foods
  El objetivo de este proyecto se basa en el planteamiento y el diseño de una nueva línea de bañado con chocolate en una de las fábricas del grupo de Adam Foods que pueda dar solución a las necesidades que tiene la empresa ...
 • Automatización de una estación de despaletizado 

  Puig Aunión, Martí (Universitat Politècnica de Catalunya, 2020-01-31)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  El presente trabajo de final de máster consiste en el diseño y la construcción de una estación automática de descarga de pallets de botellas vacías procedente de los camiones, mediante transportadores y alimentación de dos ...
 • Developing of a CAN-FD sniffer with Python 

  Cortes Fuentes, Joaquin Esteban (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-07-12)
  Master thesis
  Open Access
  Today, the CAN-FD protocol is taking over classical CAN, as it allows afaster transfer speed, and as technology is being developed, more and moreinformation is needed to be sent and processed between several devices ...
 • Transformación de Procesos en la Auditoría 

  Henarejos López, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
  Master thesis
  Restricted access - confidentiality agreement
 • Digital twin for supply chain improvements on the example of Infineon technologies AG 

  Bribian Melendez, Marta (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Infineon Technologies
  This project has been developed in the semiconductor manufacturing company Infineon Technologies AG, in Neubiberg (Germany). The project is focused on Digital Twins and Semantic Web. Digital Twins are the ultimate solutions ...
 • Disseny d’un procés de fabricació d’utillatges mitjançant la tecnologia d’impressió 3D 

  Farnes Montpeyo, Tomas (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  En la producció de maquinària especial es fabriquen utillatges a mida per a cada màquina. Al tractar-se de peces complexes i de sèrie curta aquests utillatges s’acostumen a fabricar amb Màquines CNC. Això encareix aquest ...
 • Detecció d’ocupació d’espais mitjançant sniffers WiFi. 

  Mundó Tijeras, Miquel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  La finalitat d’aquest projecte és dissenyar el prototip d’un dispositiu que permeti comptabilitzar persones dins d‘una àrea delimitada a temps real.Per fer-ho es desenvolupar altres models amb diferents característiques ...
 • Diseño de una silla de ruedas adaptable 

  Fernandez Perez, Maria (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-10-09)
  Master thesis
  Restricted access - author's decision
  El objetivo del presente trabajo es llevar a cabo el diseño de una silla de ruedas adaptable para personas con movilidad reducida en las extremidades inferiores. Se realiza un diseño ergonómico (basado en las reglas ...

View more