Recent Submissions

 • Implementation and verification of a hardware-basedcontroller for a three-phase induction motor on an FPGA 

  Cases Freixenet, Marcel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2019-03-14)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’objectiu d’aquesta tesi és estudiar diverses tècniques de control motor per tal d’implementar i verificar un controlador basat en hardware per a un motor d’inducció trifàsic desenvolupat en llenguatge VHDL i ...
 • DFP: automated measurement system of pcb 

  Lorente Espigares, Sergio (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Covenantee:  Ficosa Internacional
  The automated measurement system of pcb project (hereinafter, AMSOP), is intended to develop an automated system which improve the way to carry out different tests in a printed circuit board (pcb). The project mainly focuses ...
 • Raspia i les bases de dades 

  Cuní Iglesias, Albert (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte consisteix en la utilització d'una Raspberry Pi 3 model B+ com l'element essencial per a realitzar un control de veu i, el posterior emmagatzematge de la informació captada a través de la veu. Aquest sistema ...
 • Disseny d’una estació automatitzada de control de nivell, pressió i cabal 

  Romero Rodriguez, Daniel (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  El projecte neix de la necessitat de conèixer més a fons el món de l’automatització i el control d’un sistema automatitzat fent servir elements d’una estació antiga que incorpora transductors analògics i digitals . Durant ...
 • Estudi per a la reducció d'scrap en la fabricació de cables mitjançant metodologia Six Sigma 

  Pacheco Ramírez, Òscar (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  L’objectiu del projecte és la reducció de la scrap en la fabricació dels cables desenvolupat a l’empresa Akan pel treballador i estudiant d’enginyeria Òscar Pacheco utilitzant la metodologia Six-Sigma; concretament amb les ...
 • Estudi, disseny i muntatge d'un sintetitzador 

  Delgado Lloret, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Dins d’aquest projecte es recullen per una banda, les idees bàsiques entorn la síntesi tant a nivell musical com a nivell de les propietats físiques i matemàtiques del senyal. També s’incorporen unes descripcions dels ...
 • Disseny i automatització d'un control de sistema de tancs interconnectats 

  Vicedo López, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-07)
  Bachelor thesis
  Open Access
  En el treball fi de grau realitzat s'ha dissenyat i automatitzat una estació de treball de tancs interconnectats. Per el disseny s'han utilitzat unes estacions de treball que hi havia al laboratori. Aquestes s'han desmuntat ...
 • Integració d’un braç robot en un magatzem intel·ligent 

  Arias Morales, Adrià (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-06)
  Bachelor thesis
  Open Access
  L’ús de robots és cada vegada més gran i es troben presents en àmbits industrials i de serveis. En aquest projecte, es presenta la implementació d’un braç robotitzat en una estació de treball, el qual mitjançant una càmera ...
 • Projecte d’instal·lació d’un sistema geotèrmic de molt baixa entalpia 

  González Puga, Joan Josep (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Aquest projecte tracte sobre el procediment que cal realitzar per la climatització d’un habitatge unifamiliar que es troba a la localitat de Súria a través d’energia geotèrmica, que és un recurs renovable, gratuït, inesgotable ...
 • Disseny d’una interfície HMI pel control i monitorització de l’estació IPC201-C 

  López Pérez, Èric (Universitat Politècnica de Catalunya, 2018-05)
  Bachelor thesis
  Open Access
  Aquest projecte final de grau té com a objectiu la creació d’una interfície home-màquina (HMI) per tal de poder controlar i monitoritzar el mòdul de control i regulació de diverses variables. Amb el entorn de programació ...
 • Estació de collat i verificat 

  Luna Barrabés, Ferran (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-07)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  En aquest document s'explica detalladament el desenvolupament del disseny d'una estació de roscat i verificat, incloent-hi únicament el disseny elèctric, el disseny pneumàtic i el disseny automatitzat que s'ha realitzat a ...
 • Disseny i implementació d'una cel·la d'ensamblatge flexible sota la filosofia del lean manufacturing 

  Almohalla Requena, Xavier (Universitat Politècnica de Catalunya, 2017-10)
  Bachelor thesis
  Restricted access - author's decision
  Covenantee:  Sistel Group
  En el present projecte es recull un estudi sobre un procés de fabricació i el posterior disseny d’una cel·la de manufactura flexible, per augmentar-ne la productivitat. A la memòria del projecte s’hi troba explicat, una ...

View more